Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET HACMİNİN ÇEKİM MODELİ İLE TAHMİNİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.769-786, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ile Diğer Türk Cumhuriyetleri Arasında Dış Ticaretin Gelişimi:2000-2017 Dönemi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.43, no.1, pp.225-239, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dış Ticaretin Bölgesel Rekabetteki Yeri: Sivas Örneği

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.289-301, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimation of Foreign Trade Volume Between Turkey and BRICs with Gravity Model

European Journal of Business and Management, vol.11, pp.7-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Döviz Kuruna Dayalı İstikrar Programı Semptomlarını Açıklamaya Yönelik Hipotezler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.103-111, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivas İli Kapsamında Tarımsal ve Kırsal Destekler: Genel Bir Değerlendirme

Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.519-530

1950 - 1960 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE DIŞ TİCARETE ETKİSİ

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.276-277

Türkiye ve Rusya Federasyonunun Ekonomik ve Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.628

2000 - 2016 Döneminde Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme

1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (Futourism 2017), Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.62-73

DÖVİZ KURU İLE FAİZ VE ENFLASYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.249

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’NİN ENERJİ TİCARETİ VE ENERJİ AÇIĞINA DAİRDEĞERLENDİRMELER

in: TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VELOJİSTİKUygulamalı ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editor, Nobel Yayınevi, pp.117-137, 2020