Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Annelerinyenidogan tarama testlerine iliskin görüslerinin ve tarama programlarına katılma durumlarının belirlenmesi.

Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.25-35, 2017 (Other Refereed National Journals)

Students’ Knowledge and Opinions about Pharmacological and Nonpharmacological Methods Used For Pain Management

Journal of Balkan Ecology, vol.20, no.2, pp.190-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİDOĞANA UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN EBEVEYN - BEBEKBAĞLANMASINA ETKİSİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.65-71, 2017 (Other Refereed National Journals)

Beslenme Okuryazarlığı

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015 (Other Refereed National Journals)

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

Sted, vol.22, no.2, pp.60-65, 2013 (Other Refereed National Journals)

Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Görüş ve Tutumları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.486-498, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sivas il merkezinde bulunan erkek ve bayan kuaförlerin hepatit B ile ilgili bilgi ve tutumları

Sağlık ve Toplum, vol.18, no.1, pp.76-81, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebeler: Kadın Haklarının Savunucusudur

6. ULUSLARARASI 10. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, 17 - 19 April 2019

Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 April 2018

KALİTELİ YENİDOĞAN BAKIMI VE EBELİK

1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

THE POTENTIAL POWER IN DEVELOPMENTOF COMMUNITY HEALTH: MIDWIVES

PUBLIC HEALTH ’2018 / II. International Conference on Public Health, 16 March 2018

GELİŞİMSEL BAKIM

3. ULUSLARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017

BESLENME OKURYAZARLIĞI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SEMİNER GÜNLERİ, Turkey, 21 - 28 April 2017

NUTRİTION LITERACY EATİNG BEHAVİOURS AND OBESITY IN UNIVERSITY STUDENTS STAYING AT DORMS

IV. ULUSLARARASI VEVIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

BESLENME OKURYAZARLIĞI VE EMZİRME

Emzirme Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 October 2015

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşünceleri

2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Sağlık Okuryazarlığı

2. Sivas Ebelik Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2015

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Gebelerin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Evaluation İnstrument Of Nutrition Literacy On Adults EINLA A Validity And Reliability Study

14th International Nutrition Diagnostics Conference, PRAGUE, Czech Republic, 2 - 05 September 2014

Evaluation Instrument of Nutrition Literacy on Adults EINLA The Study of Validity and Reliability

14th International Nutrition & Diagnostics Conference, Praque, 2 - 05 September 2014, pp.204-205

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012

Books & Book Chapters

Health Literacy and Promotion of Health

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.625-632, 2015

Obesity and the Preconseption Period

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.599-607, 2015

Health Literacy and Promotion of Health

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.635-632, 2015

Human Breast Milk and Breastfeeding within the Context ofBasic Health Services

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.746-750, 2015

HUMAN BREAST MILK AND BREASTFEEDING WITHIN THE CONTEXT OF BASIC HEALTH SERVICES

in: Turkey at the Beginning of the 21st Century New Perspectives, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, pp.746-751, 2015

Obesity and the Preconception Period

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.599-606, 2015