Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Ön Lisans Banka İşlemleri

 • Ön Lisans Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Türkiyenin Siyasal ve Sos. Yapısı

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi - II

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi I

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Bürolarda Teknoloji Kullanımı

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Ön Lisans Siyaset Bilimi

 • Ön Lisans Siyaset Bilimine Giriş

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Ön Lisans Maliye Politikası

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler ve Siyaset

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi II

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans İşletme Becerileri Grup Çalışması

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Ön Lisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Ön Lisans Sigorta Matematiği

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce - II

 • Ön Lisans İngilizce - II

 • Ön Lisans İngilizce - I

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Sigorta Uygulamaları

 • Ön Lisans Pazarlama Yönetimi

 • Ön Lisans Sigortacılık

 • Ön Lisans Mesleki İngilizce - I

 • Ön Lisans Sermaye Piyasaları

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans Genel İşletme