Academic and Administrative Experience

Courses

 • Associate Degree Yerel Yönetimler

 • Associate Degree Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Associate Degree Banka İşlemleri

 • Associate Degree Avrupa Birliği ve Türkiye

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Türkiyenin Siyasal ve Sos. Yapısı

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi - II

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi I

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Bürolarda Teknoloji Kullanımı

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi

 • Associate Degree Siyaset Bilimi

 • Associate Degree Siyaset Bilimine Giriş

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi

 • Associate Degree Maliye Politikası

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Kamu - Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Associate Degree Halkla İlişkiler ve Siyaset

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi II

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree İşletme Becerileri Grup Çalışması

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Associate Degree Devlet Bütçesi

 • Associate Degree Sigorta Matematiği

 • Associate Degree Mesleki İngilizce - II

 • Associate Degree İngilizce - II

 • Associate Degree İngilizce - I

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Associate Degree Bilgisayarlı Sigorta Uygulamaları

 • Associate Degree Pazarlama Yönetimi

 • Associate Degree Sigortacılık

 • Associate Degree Mesleki İngilizce - I

 • Associate Degree Sermaye Piyasaları

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş

 • Associate Degree Genel İşletme