Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0-12 AYLIK BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE İLİŞKİN GELENEKSEL UYGULAMALARI ve EMZİRME MİTLERİNE İNANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.127-132

0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Geleneksel Uygulamaları ve Emzirme Mitlerine İnanma Durumlarının Belirlenmesi

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.127-132

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARGİLE İÇME PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.114-115