Education Information

Education Information

 • 1997 - 2000 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Sabit kolon reaktörlerinde atıksuların denitrifikasyonu

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 1994 Postgraduate

  Sivas ili evsel atık sularının arıtılması için alternatif çözümler ve karşılaştırılması

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English