Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Treatment of pretreated coke wastewater by electrocoagulation and electrochemical peroxidation processes

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.150, pp.268-277, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Systematic assessment of electrocoagulation for the treatment of marble processing wastewater

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.9, no.4, pp.637-646, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

REMOVAL OF TURBIDITY FROM DRINKING WATER BY ELECTROCOAGULATION AND CHEMICAL COAGULATION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.1, pp.81-89, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Operating Cost Analysis and Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.20, no.1, pp.173-179, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Flow-rate and pollution characteristics of domestic wastewater

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, vol.19, no.3, pp.259-270, 2003 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Temporal Variation of Air Pollution Variables in Different Regions of Turkey during the Covid-19 Restrictions

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.1, 2022 (International Refereed University Journal)

Limit Values for the Density of Pollutant Parameters in the Atmosphere: Sample Study Air Pollution of Mus Province

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.69-87, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Atıksuların Arıtılmasında Elektrokoagülasyon Uygulamaları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.319-334, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması:I. Nutrientler

Cumhuriyet University Faculty of Science, Science Journal (CSJ),, vol.34, no.1, pp.1-20, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması: II. KOİ, pH ve EC

Cumhuriyet University Faculty of Science Journal (CSJ), vol.34, no.1, pp.21-32, 2013 (Other Refereed National Journals)

Elektrokoagülasyon Prosesi ile Tekstil Sanayi Atıksuyunun Arıtımı Treatment of Textile Wastewater by Electrocoagulation Process

” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.1, pp.29-37, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Planted Batch System Treating Leachate

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, vol.1, no.2, pp.87-97, 2012 (Other Refereed National Journals)

Air Stripping of ammonia from coke wastewater

Engineering Science and Technolgy, an International Journal (JESTECH), vol.15, no.2, pp.85-91, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Su Mercimeklerinin Nutrient Gideriminde Kullanımı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi (MAKUFEBED), vol.2, no.4, pp.12-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

İçme Suyundan Elektrokoagülasyon Prosesi İle Doğal Organik Madde Giderimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.27, no.4, pp.309-316, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sızıntı Sularının Doğal Arıtımı

AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.1-16, 2011 (Other Refereed National Journals)

Aktif Karbon Adsorbanında Pestisit Giderimi ve Infrared Spektrofotometrik İzlenmesi

Katı Atık ve Çevre Dergisi, no.44, pp.16-26, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sivas Kentinin Atıksu, Katı Atık ve İçme Suyu Durumuna Genel Bakış

Katı Atık ve Çevre Dergisi, no.29, pp.15-24, 1998 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Removal of COD from Real Coke Plant Wastewater by UV Assisted Electro-Fenton (PEF) Process

The Fifth International Iron and Steel Symposium (IISS’21), Karabük, Turkey, 01 April 2021, pp.132-135

Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimiyle İlgili Araştırma Bulguları

ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIKSUYÖNETİMİ SEMPOZYUMU (UKSAY2018), Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1157-1164

Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2288 Sustainable Development

Removal and Absorption of Ammonia by an Air Stripping Process Using Water-Spraying Aero-Column Reactor

Karabük Üniversitesi, 3rdInternational Iron –Steel Symposium, UDCS’ 17, Karabük, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.254-259

Removal and adsorption of ammonia by an air stripping process using water-spraying aero-column reactor

3rd Iron and Steel Symposium (UDCS’xx17), Karabük, Turkey, 3 May - 05 March 2017, pp.254-259

Using Via Electrocoagulation Process of Alternative Treatment Processes for Textile Wastewater Treatment

2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015, pp.84 Sustainable Development

Using of Combination of Alternative Treatment Processes withElectrocoagulation Process for Treatment of Textile Wastewater

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2014), Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.303-311 Sustainable Development

Air Stripping of Amminia From Coke Wastewater

International Iron –Steel Symposium, Karabük, Turkey, 2 - 04 April 2012, vol.15, pp.1080-1086

Sivasta Eski Ve Yeni Katı Atık Yönetiminin Karşılaştırılması

Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1-9 Sustainable Development

Katı Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi

Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu-TURKAY 2009, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2009, pp.1-8

Sulu Çözeltilerden Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Giderim

11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2008, pp.118-123

Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Giderimi

Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 14 - 17 May 2008, pp.855-863

Radyoaktif Atıkların Yönetimi ve Uzaklaştırılması

1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.114-125

Dolgu Malzemesi Olarak Pomzanın Kullanıldığı Sabit Yataklı Kolon Reaktöründe Nitrat Giderimi

1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2002, vol.1, pp.101-113

Kırmızı Çamur Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Zn II Adsorbsiyonu

Türkiye’ de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze/KOCAELİ, Turkey, 18 - 19 October 1999, vol.1, pp.416-421

The Factors For The Denitrification in Fixed Film Processes

10 th. International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in The Mediterranean Region, Alicante, 2 - 06 October 1999, pp.232

Expert Reports