Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet University, Gürün Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

 • 2005 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet University, Gürün Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Managerial Experience

 • 2008 - Continues Assistant Director of Vocational School

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gürün Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Courses

 • Associate Degree Makro İktisat

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Anayasa Hukuku

 • Associate Degree Maliye Politikası ve Güncel Sorunlar

 • Associate Degree Para ve Banka

 • Associate Degree Vergi Teorisi ve Politikası

 • Associate Degree Halkla İlişkiler

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree Maliye Politikası ve Güncel Sorunlar

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree Makro İktisat

 • Associate Degree İktisadi Kalkınma

 • Associate Degree Vergi Denetimi

 • Associate Degree Devlet Borçlanması

 • Associate Degree MAKRO İKTİSAT

 • Associate Degree Para Teorisi ve Politikası

 • Associate Degree Maliye Politikası ve Güncel Sorunlar

 • Associate Degree İcra İflas Hukuku

 • Associate Degree İcra İflas Hukuku

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree Sermaye Piyasaları

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree İşyeri Uygulaması - II

 • Associate Degree Para ve Banka

 • Associate Degree İş Hukuku

 • Associate Degree Mali Tablolar Analizi

 • Associate Degree Banka Muhasebesi

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Enflasyon Muhasebesi

 • Associate Degree İşyeri Uygulaması - I

 • Associate Degree Enflasyon Muhasebesi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Uluslararası Para ve Döviz Piyasası

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree Para ve Banka

 • Associate Degree Dış Ticaret Finansmanı

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Temel Bankacılık Billgisi

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Bankacılığa Giriş - II

 • Associate Degree Konfeksiyon Maliyet Hesabı

 • Associate Degree Yönetim Muhasebesi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Associate Degree İktisadi Kalkınma

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree İngilizce - II

 • Associate Degree Para ve Banka

 • Associate Degree İşletme Yönetimi

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Uluslar Arası Para ve Döviz Piyasası

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree İstatistik

 • Associate Degree Bankacılığa Giriş - I

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Associate Degree Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Bilgisayarlı Muhasebe I

 • Associate Degree Şirketler Muhasebesi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Maliyet Muhasebesi

 • Associate Degree Muhasebe Denetimi

 • Associate Degree Türk Vergi Sistemi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri

 • Associate Degree Temel Kredi Bilgileri

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Genel İşletme