Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elbistan Karahöyük Kazısı 2018

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019

Elbistan Karahöyük Kazısı 2017

40. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.40, pp.397-410

Girnavaz’da Yapılan Arkeolojik Kazılar ve Ninive 5 Kültürü

Mezopotamya’ya Açılan Kapı Nusaybin Gırnavas Höyük-2 Paneli, Mardin, Turkey, 17 November 2018

Elbistan Karahöyük Kazısı 2016

39. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.39, pp.569-578

Elbistan Ovasında Yer Alan Bir Hitit Yerleşmesi: Elbistan Karahöyük

Uluslararası Sempozyum: Antikçağda Maraş. International Symposium: Maras in Ancient Age, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 18 November 2017

Elbistan Karahöyük Kazısı 2015

38. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.38, pp.35-46

Sivas İli 2012 Yılı Yüzey Araştırması

31. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, vol.31, pp.43-64

Sivas İli 2011 Yılı Yüzey Araştırması

34. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012, vol.2, pp.13-38

Oylum Höyük 2011

34. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012, vol.1, pp.323-334

Oylum Höyük 2010

33. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011, vol.1, pp.497-518

Sivas İli 2010 Yılı Yüzey Araştırması

33. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011, vol.1, pp.173-207

Oylum Höyük 2009

32. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.2, pp.56-69

Books & Book Chapters

Elbistan Karahöyük Kazısı 2019-2020

in: 2019-2020 Kazı Çalışmaları 1., Özme, A., Editor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.355-366, 2022

Elbistan Karahöyük and Hamzatepe Excavations 2015-2020: A Hittite Settlement and Cemetery in the Elbistan Plain.

in: The Archaeology of Anatolia 4, Recent Discoveries (2018-2020)., Steadman, S.R. - McMahon, G., Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.96-107, 2021

Gökçeada Yenibademli Höyük’ten Ele Geçen Erken Tunç Çağına Ait Bir Grup Hayvan Figürini

in: Uğur Silistreli Anı Kitabı: Anadolu Arkeolojisi Üzerine Yazılar. In Memoriam Uğur Silistreli: Studies on Anatolian Archaeology., F. Kulakoğlu, T. Yıldırım, T. Sipahi, V. Şahoğlu ve H. L. Keskin, Editor, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.345-350, 2019

Elbistan Ovası’nda Yer Alan Bir Hitit Yerleşmesi: Elbistan Karahöyük.

in: Uluslararası Antik Çağ Döneminde Maraş Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017., Kabakcı, C., Solak, İ., Ceylan, A., Dumankaya, O., Canlı, M., Ova, Ö.Y., Editor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, pp.98-104, 2019

Elbistan Karahöyük’te Yapılan Yeni Kazılar Hakkında Genel Bir Değerlendirme

in: Samsat’tan Acemhöyük’e Uygarlıkların İzinde, Aliye Öztan’a Armağan. From Samosata to Acemhöyük Trailing the Ancient Civilizations, Studies Presented to Honour of Aliye Öztan, S. Özkan, H. Hüryılmaz, A. Türker, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.255-263, 2017

Oylum Höyük’ten Ele Geçen Orta Tunç Çağı’na Ait Üç Başlı ve Ayaklı Figürinler.

in: Armağan Erkanal’a Armağan Anadolu Kültürlerine Bir Bakış Compiled in Honor of Armağan Erkanal Some Observations on Anatolian Cultures, ÇINARDALI-KARAASLAN, N., AYKURT, A., KOLONKAYA-BOSTANCI, N., ERBİL, H. Y., Editor, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, pp.453-462, 2014

Oylum Höyük’ten Ele Geçen Geç Demir Devri’ne Ait Pişmiş Toprak Figürinler.

in: Armizzi Engin Özgen e Armağan Studies in Honor of Engin Özgen, ENGİN, A., HELWING, B., UYSAL, B., Editor, Asitan Kitap, Ankara, pp.253-273, 2014

Sivas İli Arkeolojisi Merkez İlçe Tescilli Sit Alanları

in: Sivas Kültür Envanteri 1 Merkez İlçe, PÜRLÜ,K., Editor, T.C. Sivas Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas, pp.35-56, 2011

Uruk ve Ninive 5 Kültürleri Kapsamında Nusaybin’in Önemi

in: Geçmişten Günümüze Nusaybin Sempozyum Bildirileri, TAŞ, K. Z., Editor, Nobel Yayın Dağıtım Ticaret Ltd. Şti, Ankara, pp.41-64, 2009

The Technical Features of the Ninevite 5 Ware in Southeastern Anatolia.

in: Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 3., CORDOBA, M., MOLIST, M., PEREZ, M. C., RUBIO, I., MARTINEZ, S., Editor, Centro Superior de Estudios sobre el Oriente Próximo y Egipto, Madrid, pp.313-322, 2008

M.Ö. 3. Binyılın İlk Yarısında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Kültürel Yapısı

in: Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, ERKANLA ÖKTÜ, A., GÜNEL, S., DENİZ., U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, pp.223-231, 2008

Uruk ve Ninive 5 Kültürleri Kapsamında Nusaybin’in Önemi.

in: Makalelerle Mardin I Tarih Coğrafya, ÖZÇOŞAR, İ., Editor, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, İstanbul, pp.17-49, 2007

Kertvin, Nusaybin Bölgesi’nde Bulunan Önemli Bir Ninive 5 Merkezi.

in: Hayat Erkanal a Armağan Kültürlerin yansıması Studies in Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflections, ERKANAL, ÖKTÜ, A., ÖZGEN, E., GÜNEL, S., ÖKSE, A. T., HÜRYILMAZ, H., TEKİN, H., ÇINARDALI-KARAASLAN, N., UYSAL, B., KARADUMAN, F. A., ENGİN, A., SPIESS, R., AYKURT, A., TUNCRL, R., DENİZ, U., RENNIE, A., Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.746-758, 2006

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Müzeleri’nde Bulunan Bir Grup Başlı Bronz İğne.

in: In Memoriam İ Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler Studies for Ancient Near Eastern Cultures, ERKANAL, A., ERKANAL, H., HÜRYILMAZ, H., ÖKSE, A. T., ÇINARDALI, N., GÜNEL, S., TEKİN, H., UYSAL, B., YALÇIKLI, D., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.349-367, 1995