Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The mediating role of test anxiety and cooperation in the relationship between motivation and reading comprehension

İlköğretim Online (elektronik), vol.20, no.1, pp.381-396, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen ve öğrenci gözünden bir ev ödevi portresi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.42-60, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examination of test and item statistics from visual and verbal mathematics questions

Educational Research and Reviews, vol.12, no.17, pp.837-852, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TIMSS 2015 Akran Zorbalığı Ölçeğinin Kategori Dağılımlarının İncelenmesi

VII. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Are They Really Aware of What They Are Doing?

European Council of Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, 2 - 06 September 2019

Bilişsel Düzeyleri Farklı Maddelerdeki Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi

VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Çeşitli Öğrenci Özellikleriyle PISA 2015 Okuma Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Oswiecim, Poland, 5 - 08 July 2018

Matematik Test Maddelerinde Yer Verilen Görsel Unsurlara İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Books & Book Chapters