Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Nonrandom Sample of 55 Sexual Abuse Cases in Sivas

MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.23, pp.4360-4365, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication.

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.28, no.8, pp.3680-3687, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of death cases in the 0-1 age group in Sivas, Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.28, no.15, pp.6861-6865, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A case of Munchausen syndrome by proxy presenting with epistaxis

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.3, pp.228-229, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Lightning-related Death

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.1, pp.60-63, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Twins abused by their father

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, no.4, pp.346-350, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of childhood autopsies in Sivas, Turkey

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.23, pp.3668-3671, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Handmade Guns in Trabzon, Turkey

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.54, no.4, pp.881-883, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Childhood deaths from sexual abuse in istanbul, Turkey: Medicolegal assessment

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.13, no.3, pp.121-124, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

The Bulletin of Legal Medicine, vol.24, no.3, pp.177-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Adölesan Gebelik ve Sorunları

Adli Tıp Bülteni, vol.22, no.2, pp.115-118, 2017 (Other Refereed National Journals)

Butane Gas Inhalation Resulting in Death Two Case Reports

Medicine Science International Medical Journal, vol.4, no.4, pp.2938-2946, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş Kazasına Bağlı Ölüm İki Olgu Sunumu

The Bulletin of Legal Medicine, vol.20, no.2, pp.116-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.29, no.1, pp.12-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

Importance of Multi Slice Computed Tomography for Autopsy Single Center Experience

Medicine Science International Medical Journal, vol.4, no.1, pp.2039-2056, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm olgu sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.2, pp.108-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of the Physical Child Abuse [Fiziksel Cocuk Istismarinin Incelenmesi]

Medicine Science International Medical Journal, vol.3, no.2, pp.1315-1331, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Mitolojide çocuk istismarı olguları Olgu sunumu

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.36, no.1, pp.111-115, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Mitolojide çocuk istismarı olguları

Cumhuriyet Medical Journal, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study

Medicine Science International Medical Journal, vol.2, no.4, pp.885, 2013 (Other Refereed National Journals)

Teröpatik Artefakt: Olgu sunumu

adli bilimler dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide Case Report

Medicine Science International Medical Journal, vol.2, no.1, pp.450-453, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Adli Tıp Bülteni, vol.17, no.2, pp.26-30, 2012 (Other Refereed National Journals)

Virtopsinin Adli Otopsideki Yeri ve Önemi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.26, no.2, pp.124-133, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Findings in Fatal Lightning Strike Cases

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, vol.8, no.2, pp.59-65, 2011 (Other Refereed National Journals)

Yabancı cisim aspirasyonu olgu sunumu

Adli bilimler dergisi, vol.10, no.2, pp.49-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, vol.8, no.2, pp.107-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemleri

Adli Tıp Bülteni, vol.16, no.1, pp.25-31, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ölümcül bir hayvan saldırısı Olgu sunumu

Adli Bilimler Dergisi, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Burun kanaması ile başvuran Munchausen by Proxy sendromu olgusu

Türk Ped Arş Turk Arch Ped, vol.47, pp.228-229, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.23-28, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fiziksel Çocuk İstismarı Dört vakalık seri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.52, no.2, pp.75-80, 2009 (Other Refereed National Journals)

İş Yerinde Beklenmedik Bir Ölüm OlguSunumu

Van Tıp Dergisi, vol.16, no.1, pp.40-42, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fiziksel çocuk istismarı Dört vakanın sunumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.52, no.2, pp.75-80, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Elleri Bağlı Bir Ası Olgusu

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.75-79, 2008 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of childhood deaths in Istanbul, Turkey

Middle East Journal of Family Medicine, vol.5, no.2, pp.38-41, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü ne 2006 2007 yıllarında başvuran cinsel istismar mağduru çocuk olgularının değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.51-55, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Defin Ruhsatlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.79-83, 2006 (Other Refereed National Journals)

Defin ruhsatlarında belirtilen ölüm nedenlerinin incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.79-83, 2006 (Other Refereed National Journals)

Pul nakli ile yapılan imza sahteciliği olgu sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.9, no.3, pp.91-95, 2004 (Other Refereed National Journals)

Dissekan Aorta Anevrizma Ruptürüne Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi

Adli Tıp Dergisi, vol.17, pp.25-29, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çöpte bulunan bebek olgu sunumu

14. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 11 - 14 May 2017

Two cases of fatal hydrogen sulfide intoxıcatıon

2nd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Antalya, Turkey, 30 - 02 October 2016

Two cases of fatal hydrogen sulfıde intoxication

2nd. Regional Tiaft Meeting in Turkey, 30 October - 02 November 2016

Bilirkişilik Adli Tıp ve Etik

III. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, Aydın, Turkey, 7 - 09 October 2016 Sustainable Development

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm iki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Turkey, 23 - 25 October 2014

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm İki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.22

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemlerinin değeri

10. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012, vol.16, pp.25-31 Sustainable Development

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, MARMARİS, MUĞLA, Turkey, 8 - 11 May 2014 Sustainable Development

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm Olgu sunumu

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla-Marmaris, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.263-268

İş kazasına bağlı ölüm: iki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2014

İş kazasına bağlı ölüm İki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 April 2014

Sivas ta adli otopsi uygulanan yaşlı ölümlerinin değerlendirilmesi

10. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012, vol.16, pp.434-438 Sustainable Development

Fiziksel Çocuk İstismarının İncelenmesi

10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013 Sustainable Development

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu-Adli Bilimler ve Sanat, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2013, pp.176

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.35

Fiziksel çocuk istismarının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.42 Sustainable Development

Terapötik Artefakt: Olgu Sunumu

X. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide A Case Report

Uluslararası çocuk istismarı ve ihmali kongresi(XIX. ISPCAN), Turkey, 9 - 12 September 2012 Sustainable Development

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

” 9.Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2010, vol.8, pp.107-111

Bilirkişilik ve Kanaat

IX. Adli Bilimler SempozyumU, Trabzon, Turkey, 28 - 30 April 2011

Evaluatıon Of Chıldhood Autopsıes In Sıvas Turkey

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14 - 18 October 2009, vol.5, pp.3668-3671

Tıbbi Malpraktis İddiası Bir Olgu Sunumu

9.Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2010

Türkiye de Adli Belge Türleri Ve İncelemede Yaşanan Sorunlar

7. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 18 November - 20 October 2009 Sustainable Development

Chıld Sexual Abuse Incest Case Report

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting -MAFS 2009, 14 - 18 October 2009

A Suicidal Case Committed By A Specialized Electricity Mechanism Case Report

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting-MAFS 2009, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009 Sustainable Development

Elleri bağlı bir ası olgusu

VI. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 September 2007, vol.5, pp.75-79

Çocuklarda Türban İğnesi Aspirasyonları

VIII. Adli Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 18 May 2008

Cinsel İstismar Olgularında Saldırgan Kimliklendirilmesinde Adli Tıp Uzmanlarının Rolü

Uluslar arası Katılımlı VII. Adli Bilimler Sempozyumu “Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar”, Turkey, 24 - 27 May 2007 Sustainable Development

Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanma Olgu Sunumu

. 8. Adli Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 May 2008 - 18 May 2007

Analysis of HumFAB2 as Polymorphic Human Genetic Marker in Turkish Population

The 12. Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial Identification, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006

Çocuk İstismarı Olgularında Çocuk Dostu Muayene ve Değerlendirmelerinin Önemi

III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu “Bakım, Gözetme ve Eğitim”, Turkey, 22 - 25 October 2003 Sustainable Development

Evaluation of Violence Against Women Resulting in Death

The Third European Academy of Forensic Science Triennial Meeting, İstanbul, Turkey, 22 - 27 September 2003 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ateşli Silah Yaralanmaları

in: Birinci Basamakta Adli Tıp, SERMET KOÇ MUHAMMET CAN, Editor, İstanbul Tabib Odası Yayınları, İstanbul, pp.74-80, 2010 Sustainable Development