Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Tıbbın yeni dili: Tamamlayıcı - alternatif tıbba sosyolojik bakış

  Ege Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği, Sosyoloji Anabilim Dalı