Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SUÇA KAPI ARALAYAN SÖZCÜK MAHREMİYETİ VE MEDYA DENETİMİ

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.47-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suça Kapı Aralayan Sözcük Mahremiyeti ve Medya Denetimi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.47-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçenin Öncül Ekliliği Ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar

Turkish Studies, cilt.4, sa.3, ss.703-716, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Açısından Cümle Sorunu

Turkish Studies, cilt.7, sa.3, ss.871-876, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözcük Türleri Nasıl Tasnif Edilmelidir

Turkish Studies, cilt.7, sa.4, ss.27-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cümle Nasıl Tanımlanmalıdır

Turkish Studies, cilt.7, sa.1, ss.37-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oldurgan Çatı İşlev Açısından Nasıl Tanımlanmalıdır

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.107-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T tır Yapısındaki Fiillerde t İle tır Eklerinin Bulunuşu ve t nin İlave Ses Olarak Kullanımı

Turkish Studies, cilt.4, sa.8, ss.159-165, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denkleştirme Öbeği

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Türkçesinde Tehlikeli Bir Bozulma Kısaltmaların Söylenişi

Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.171-182, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cümle Öğelerinin Sınıflandırılması ve Cümlenin Temel Öğeleri

Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, cilt.4, sa.4, ss.127-170, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Türkçe Sözdiziminde Tümleç

Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, cilt.3, sa.3, ss.299-336, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Deyimlerin Dilbilgisel Yapıları ve Yapı Çözümlenişleri

Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, cilt.2, sa.2, ss.177-194, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Yüklem Olarak Türkçede Fiil

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.185-212, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi Denemesi

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.9, sa.9, ss.221-235, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıpçak Lehçesiyle Yazılmış Bir Atçılık Kitabı Kitâb fî Riyâzeti l Hayl

Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, cilt.1, sa.1, ss.157-224, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Türk Dilinde İşlevsel Ek Tasnifi

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.221-235, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüklemin Özne Nesne İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.31, sa.31, ss.141-145, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öss İçin Hazırlanmış Kitaplarda Türkçe Sorularındaki Yanlışlıklardan Ancak Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, sa.32, ss.93-95, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Sözdiziminde Özne

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), cilt.6, sa.6, ss.191-208, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zincirleme İsim Tamlaması Teriminin Kullanımı Üzerine

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.5, sa.5, ss.365-369, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niğdeli Muhibbi ve Gül ü Nevruz Mesnevisi

Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), cilt.4, sa.4, ss.145-162, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Luğat i Ferişteoğlu ve Luğat ı Kânûn ı İlâhi nin Neşri Üzerine

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları), cilt.3, sa.3, ss.195-232, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu ve Rumeli Ağızları Metinlerinde Kullanılan Seslerin Transkripsiyonu Meselesi

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.1, sa.1, ss.119-131, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Kur an Çevirileri ve Türkçenin Kelime Yapma Gücü

Kızılırmak, cilt.10, sa.10, ss.29-30, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Alıcık Yöresi Fıkraları

Kızılırmak, cilt.11, sa.11, ss.25-27, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKÇEDE DURUM FİİLLERİNİN DURUMU ÜZERİNE

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCE, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, cilt.1

ZAMİRLE EDAT ARASINDA BULUNAN {-IN/-NIN} BİÇİMBİRİMİ ÜZERİNE

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, cilt.1, ss.498-506

Türkçede Kaç İsim Durumu Vardır?

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), Urfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.49-62

Türkçe Sadece Sondan Ekli Bir Dil midir?

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), Urfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.63-68

Derleme Sözlüğüne Sadece Sivas ve İlçelerinden Alınmış Kelimler Üzerine Bir Değerlendirme

Her Yönüyle Sivas Kongres’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempuzuyumu, Sivas, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.4, ss.15-60

Sözlüklerde Sözcük Türlerine Yer Verilmeli mi?

III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, cilt.1, ss.354-360

TAKISIZ İSİM TAMLAMASI ÜZERİNE

Uluslararası Farkındalık Konferansı, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.1, ss.129-140

Birleşik Kelimeler Ayrı Yazılmalı mıdır?

DEMOGE17, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, cilt.1, ss.1-491

Müzakere: Modern Dil Teorileri ve Toplumsal Dizayn

I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, cilt.1, ss.1

Çekim Edatlarının Ek Düzeyinde Eşdeğerlikleri ve Temsil Ekleri

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, ss.94

Şekil Bilgisi Verilerinden Hareketle Sözlük Birim Teriminin Tanım ve Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme

ICHACS INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Ekim 2016, cilt.1, ss.60

Dilek Şart Kipi mi Dua Kipi mi

Uluslararası Oryantalizm Çalışmaları-Dünü, Bugünü, Yarını, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 09 Aralık 2016, cilt.1, ss.95-96

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiir Metinlerinin Toplumsal Bilinç Açısından Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, cilt.2, ss.395-420

Türk Dilinde Nesne

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2016

Türk Dilinde Eksiz Dönüşlü Çatı

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Madrid, İspanya, 19 - 20 Mayıs 2016, cilt.1

Türkçede Ekler Nasıl Sınıflandırılmalıdır

Türk Dil Kurumu, Türk Dil Bilgisi Toplantıları ve Eklerin Sınıflandırılması Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Türkçede Kurallı Sözcük Uydurma Yöntemi Olarak Sözdizimbirim

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Türkiye, 01 Aralık 2015 - 23 Ekim 2014, cilt.1, ss.108-120

Türkçe Sözdiziminde Temel ve Yardımcı Öge Dizilişi

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 4 - 07 Aralık 2013

Türkçenin Ekleri Yapı Açısından Nasıl Sınıflandırılmalıdır İstanbul Üniversitesi

VIII. Türkoloji Kongresi, 30 Eylül - 4Ekim 2013, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2013

Köroğlu Şiirlerinin Üslup Özellikleri

IV. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 26 - 27 Ekim 2013

Türkçede Fiil Çekimlerine Yeni Bir Bakış

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2012

Ip Eki Türkçede Hangi Kategorileri Oluşturmaktadır

V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2012

Türk Lehçe ve Şivelerinde Fiil Çatılarının İşlenişi Bağlamında Yeni Bir Yaklaşım Denemesi

Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakistan, 18 - 20 Mayıs 2009, cilt.2

Necati Beg ve Türki i Basit

Necati Bey ve Türki-i Basit". I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: "Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Bey Anısına, 15 - 17 Nisan 2007

Cümle Çözümlemelerinde Cümle Dışı Unsur Terimi Yerine Yeni Bir Teklif

Uluslararası Türk Dili Edebiyatı ve Kongresi UTEK 2007, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2007, cilt.1

Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi

38. ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Dostluk Abidesi Bir Hoca

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.45-48, 2019

Hocamırat Baylıyev

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Prof. Dr. Ahmet Buran, Editör, Akçağ, Ankara, ss.559-564, 2019

Fiil Cümlesinin Yüklemi İçinde Fiilimsi Olabilir mi?

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.627-632, 2019

Türkçe Sözdizimi

Asitan Kitap, İstanbul, 2018

Sözcük Türleri

Asitan, İstanbul, 2017

Birleşik Fiil Sorunu

Türk Dil Bilgisi Toplantıları BİRLEŞİK FİİL Bildiriler ve Tartışmalar, Reşide Gürses, Nevin Balta, Editör, Türk Dil Kurumu, Ankara, ss.33-44, 2017

Zarifoğlu’nun Gülücük Kitabı ve Çocuk Şiirlerinin Nitelikleri Üzerine

ACZ Kitabı, Osman Koca, Editör, Beyan, İstanbul, ss.247-258, 2017

Birleşik Fiil Sorunu

Birleşik Fiil, Dr. Reşide Gürses, Editör, Türk Dil Kurumu, Ankara, ss.33-45, 2017

Metin

Hadikatü s Selatin, , Editör, TÜRK TARİH KURUMU, Ankara, ss.6-259, 2013

Türkçe Sözdizimi

Kitabevi, İstanbul, 2007

Türkçe Sözdizimi

Kitabevi, İstanbul, 2003

Türkçe Sözdizimi

Dilek Matbaası, Sivas, 2001