Education Information

Education Information

 • 1988 - 1991 Doctorate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1987 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1987 Postgraduate

  Şer’xxiye Sicillerine Göre II. Mahmud Döneminde Sivas’xxta Esnaf Teşkilatı ve Üretim-Tüketim İlişkileri

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English