Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sivas

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol.37, pp.278-282, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Dönemi Sivas’xxta Ulaşım

Sultan Şehir, 2012 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Osmanlı Döneminde Sivas Bedesteni ve Kethüdası

Sultan Şehir, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Küçük Minare Mahallesi

Sultan Şehir, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Mevlevihane’xxden Mevlana Caddesine

Sultan Şehir, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Uzunçarşı’xxdan Atatürk Caddesine

Sultan Şehir, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Dönemi Sivas Şehrinde Sur, Saray, Mahalleler ve Sosyo-Kültürel Eserler

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.12, pp.95-124, 1997 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Dönemi Sivas Vakıfları’nın İdarî Organizasyonu ve Problemleri

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.65-69, 1997 (Other Refereed National Journals)

Sivas Vakıf Görevlilerinin Unvan ve Elkaplarına Dair

Revak, pp.31-33, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Sivas Vakıflarının İdari Organisazyonu ve Problemler

Ankara Üniversitesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.28, pp.65-70, 1995 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Dönemi Sivas Zaviyelerinin Fonksiyonlarına Dair

Revak, pp.31-35, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Sivas Şehri Vakıf Kurucularına Dair

Revak, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Sivas’ta Yiyecek Fiyatlarına Dair Bir Deneme(1790-1836)

Revak, pp.128-133, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Sivas Çeşmeleri

OTAM, no.3, pp.169-178, 1992 (Other Refereed National Journals)

1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şer’iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler

Vakıflar Dergisi, vol.20, pp.377-383, 1988 (Other Refereed National Journals)

1876-1909 Yıllarında Sivas’ta Eğitim

Sivas Kültür-Sanat, no.1, pp.13-18, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu Selçuklu Devleti’xxnde Medreseler

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.25-40, 1984 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Dönemi Sivas’xxta Yemek Kültürü

Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Her Yönüyle Uluslararası Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019

Bayezid-Timur Mücadelesinde Sivas Şehri

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu - Bildiriler Kitabı 27-29 Kasım 2015, Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2015, pp.113-128

XVI. Asırda Sivas ve Şemseddin Sivasi

Şemseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 13 - 15 May 2015

Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Tokat Esnaf ve Tüccarı

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Turkey, 25 - 26 September 2014, vol.1, pp.377-390

Mısmıl Irmak ve Murdar Irmak Arasındaki Şehir:Sivas

Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013, vol.2, pp.39-47

Osmanlı Uzun Çarşılarına Örnekler: Ankara-Sivas Uzun Çarşıları

Tarihte Ankara, Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2011, vol.1, pp.377-393

Osmanlı Dönemi Çorum’da Ailenin Demografik Yapısı

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.1355-1364

Socio-Economic Characteristics of Sivas Armenians in the Otoman State

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu(EUSAS-I), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006 Sustainable Development

Osmanlı Dönemi Sivas Menzilhanesi

Osmanlılar Döneminde Sivas, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, pp.169-179

Trabzon Tüccar ve Esnafının Mal Varlıkları ile Borç-Alacak İlişkileri(1800–1840)

Karadeniz Tarih Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, vol.1, pp.385-396

Sosyo-Ekonomik Açıdan Mardin Tüccar ve Esnafı(19.Yüzyıl

I.Uluslarası Mardin Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.627-638 Sustainable Development

Çorum Esnaf ve Tüccar’ının Mal Varlıkları ve Borç-Alacak İlişkileri

Osmanlı Dönemi Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 September - 03 October 2004, pp.92-106

Çankırı Esnaf ve Tüccarı’nın Mal Varlıkları ile Borç-Alacak İlişkileri”(1815-1875)

Yâran Kültürü ve Çankırı, II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, Turkey, 17 - 18 September 2004, pp.32-42

Osmanlı Dönemi Sivas Ahî Zaviyeleri

I.Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 12 - 13 October 2004, vol.1, pp.285-297

Tereke Defterlerine Göre Kayseri Tüccar ve Esnafının Borç Alacak İlişkileri

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 11 April 2003, pp.139-150

Sivas'ın Timur Tarafından Zaptı ve Yağmalanması

Cumhuriyetin 80. Yılı Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 15 - 17 May 2003, pp.31-38

Kuruluşundan Günümüze Çeşitli Yönleriyle Bir Osmanlı Mahallesi: Sivas Küçük Minare Mahallesi”

XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 1999, vol.3, pp.1947-1960

Bir Osmanlı Kadısının Not Defteri Yahut Kitab-ı Sakkı

Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 April 1999, pp.199-205

Kadiriye Tarikatinin Anadolu’daki İlk Temsilcilerinden Hoca Sarı Şeyh ve Zaviyesi

Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 April 1999, pp.363-376

Sivas Mevlevihânesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler

II. Milletlerarası Mevlevîhâneler Kongresi Tebliği (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi), Konya, Turkey, 1 - 04 November 1993, pp.217-224

Books & Book Chapters

Bayezid-Timur Mücadelesinde Sivas Şehri

in: Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu Bildiriler Kitabı 27-29 Kasım 2015, Hasan Basri Öcalan, Yusuf Ziya Karaaslan, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.113-128, 2019

Sivas Tüccar ve Esnafının Mal Varlıkları ile Borç-Alacak İlişkileri

in: Doğumunun 65.Yılında Prof.Dr.Tuncer Baykara’ya Armağan, , Editor, IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul, pp.158-173, 2017

Osmanlı Ailesi ile İlgili Şer’iye Sicillerinden Seçilen Örnek Belgeler

in: Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, , Editor, T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,, Ankara, pp.849-875, 2017

Ottoman Traders(1750-1850)

in: THE TURKS, , Editor, Yeni Türkiye Yay, Ankara, pp.635-642, 2017

Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Bursa Esnaf ve Tüccarı

in: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Yılmaz Kurt Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.237-256, 2016

Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Ankara Esnaf ve Tüccarı

in: Musa Çadırcı’ya Armağan, , Editor, Bilgin Kültür Sanat Yay., Ankara, pp.87-100, 2012

Osmanlı Dönemi Çorum’da Ailenin Demografik Yapısı

in: Uluslararası Osmanlı dan Cumhuriyet e Çorum Sempozyumu, , Editor, Çorum Belediyesi, Çorum, pp.1355-1364, 2008

Borç-Alacak İlişkileri Açısından Kayserili Gayr-ı Müslim Tüccar ve Esnafı

in: Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, , Editor, İSAR, İstanbul, pp.189-197, 2005

Osmanlı Esnafı(1750-1850)

in: TÜRKLER, , Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.253-263, 2002

XIX.Asır Osmanlı Şehir Ekonomisi(Sivas Örneği),

in: OSMANLI, , Editor, Yeni Türkiye Yay., Ankara, pp.505-520, 1999

Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim-Kuşam(XVI-XIX.Yüzyıllar)

in: Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi II, , Editor, T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, pp.703-755, 1992

Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı

in: Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi I, , Editor, T.C.Başbakanlık Aile Kurumu, Ankara, pp.97-161, 1992

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopedia of Ahilik

İhlas Gazetecilik a.ş., pp., 2017

Encyclopedia of Ahilik

İhlas Gazetecilik A.ş., pp., 2017

Encyclopedia of Ahilik

İhlas Gazetecilik A.ş., pp., 2017

Encyclopedia of Ahilik

İhlas Gazetecilik A.ş., pp., 2017

AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pp., 2016

Ahilik Ansiklopedisi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pp., 2016

AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pp., 2016

AHİLİK ANSİKLOPEDİSİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pp., 2016

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp., 2009