Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Fıne Arts Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  ORTA OKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRETMENLERİN ÜRÜN DEĞERLENDİRMEDE İZLEDİKLERİ YÖNTEM VE TEKNİKLER

  Ondokuz Mayis University

 • 2003 Postgraduate

  Türk resminde özgün baskı resim

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi