Academic and Administrative Experience

Courses

 • Associate Degree Çocuk Hakları ve Koruma

 • Associate Degree Hukuka Giriş

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Hukuka Giriş

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Bilişim Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree İdare Hukuku

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Vergi Denetimi

 • Associate Degree Genel Hukuk

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree İletişim Hukuku ve Etiği

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Associate Degree İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Associate Degree Şirketler Muhasebesi

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Pazarlama İletişimi

 • Associate Degree Örgütlerde İletişim

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Envanter Bilanço

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Anayasa Hukuku

 • Associate Degree İdare Hukuku

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Devlet Borçlanması

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Şirketler Muhasebesi

 • Associate Degree Şirketler Muhasebesi

 • Associate Degree Mesleki Uygulamalar

 • Associate Degree Mali Tablolar Analizi

 • Associate Degree Banka ve Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Maliyet Muhasebesi

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Ticari Belgeler

 • Associate Degree Muhasebe Denetimi

 • Associate Degree Banka Ve Sigorta Muhasebesi

 • Associate Degree Maliyet Muhasebesi

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Maliyet Muhasebesi

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Yönetim ve Bilişim Sistemleri

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Finansal Yatırım Araçları

 • Associate Degree Ticari Matematik

 • Associate Degree Banka İşlemleri

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Associate Degree Türk Dili - II

 • Associate Degree Bilgisayarlı Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Matematik

 • Associate Degree Matematik

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Associate Degree Satış Teknikleri

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Associate Degree Türk Dili - I