Education Information

Education Information

 • 2002 - Continues Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2002 Post Graduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1995 - 1999 Under Graduate

  Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Müzik Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Hafik Beydili Köyü Müzik Pratikleri

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2002 Post Graduate

  Çamlıhemşin Yöresi Hemşin Halkının Toplumsal Yaşamında Tulum ve Horonun Yeri ve İşlevleri

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü