Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Basınca Bağlı Olarak Kayaçlarda Isıl Geçirgenlik Katsayılarının Değişimi ve Bu Değişimin Maden Ocaklarına Yönelik Etkilerinin İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1994 Postgraduate

  T.D.Ç.İ. Divriği Madenleri Müessesesi Açık İşletmesi'nde Kazılabilirlik Tayini ve İş Makinalarının Performans Çalışmaları

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü