Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2000 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1991 - 2000 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2012 - 2016 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2004 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Hazırlık ve Kazı

 • Undergraduate Mermer ve Doğaltaş Madenciliği

 • Postgraduate Ocak Yangınları ve Mücadele Yöntemleri

 • Undergraduate Madencilikte Çevresel Etkiler

 • Undergraduate Madenlerde Havalandırma

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate İleri Havalandırma Hesapları

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Yeraltı Boşluklarına Isı Akışı

 • Postgraduate Metan Gazı ve Mücadele Yöntemleri

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Termodinamik

 • Undergraduate Tesis Yönetimi Ve İşletme

 • Doctorate MAD6000 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate Yangın

 • Undergraduate MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ

 • Postgraduate MAD5040 DERİN YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE OCAK İKLİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

 • Postgraduate MAD5044 İLERİ HAVALANDIRMA HESAPLAMALARI

 • Undergraduate MAD2283 TERMODİNAMİK

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Yangın

 • Undergraduate MAD3350 MADENCİLİKTE ÇEVRESEL ETKİLER

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate MAD5999 SEMİNER DERSİ

 • Postgraduate MAD5042 YERALTI BOŞLUKLARINA ISI AKIŞI

 • Postgraduate MAD5000 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ

 • Postgraduate İSG5005 YANGIN

 • Doctorate Seminer Dersi

 • Undergraduate MAD4420 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETME

 • Postgraduate MAD5051 METAN GAZI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate MAD5053 OCAK YANGINLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate MAD5002 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ, İŞ KAZALARI-GÜVENLİK

 • Undergraduate MAD4433 MADENLERDE HAVALANDIRMA

 • Undergraduate Hazırlık ve Kazı

 • Postgraduate İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, İş Kazaları ve Güvenlik

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, İş Kazaları ve Güvenlik

 • Undergraduate Termodinamik

 • Postgraduate İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, İş Kazaları ve Güvenlik

 • Undergraduate Madenlerde Havalandırma

 • Undergraduate Tesis Yönetimi Ve İşletme

 • Undergraduate Madencilikte Çevresel Etkiler

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Mukavemet

 • Undergraduate Mukavemet

 • Undergraduate Havalandırma

 • Undergraduate Havalandırma

 • Associate Degree Madenlerde Hav. ve Emn.

 • Undergraduate Havalandırma Laboratuvarı

 • Undergraduate Tesis Yönetimi Ve İşletme

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate Havalandırma Laboratuvarı

 • Undergraduate Madencilik Ve Çevre - I

 • Undergraduate Madencilik Ve Çevre - I

 • Undergraduate Mukavemet

 • Undergraduate Mukavemet