Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Halat Tipi Kaya Saplamaları ve Teknolojik Uygulamaları

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.4, pp.195-214, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sivas Kangal Eymir Krom Sahası Kaya Birimlerinin Sınıflandırılması ve Projelendirme Çalışmaları

C.Ü. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, vol.1, no.2, pp.63-72, 1996 (Other Refereed National Journals)

Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporunun Değerlendirilmesi

C.Ü. Müh.Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, vol.1, no.2, pp.39-53, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Mermer Fabrikasında Risk Analizi ve Değerlendirilmesi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.380-395

Comparison Of Blast Induced Ground Vibration Predictors In Case Of Tulu Plain Open Pit Colemanite Mine Of Eti Mine

21st International Symposium on Mine Planning Equipment Selection, New Delhi, India, 28 - 30 November 2012, pp.231-237

Assessment of Blast Induced Ground Vibrations in Kangal Coal Mine Of EÜAS

21st International Symposium on Mine Planning Equipment Selection, New Delhi, India, 28 - 30 November 2012, pp.53-59 Sustainable Development

Kayaçların Isı İletkenliklerini Etkileyen Faktörler

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 22 October 2004, pp.203-209

Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemleri

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 1999

Bazı İş Makinalarının (Elektrikli ve Hidrolik Ekskavatörler) Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 1999

Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 1999