Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of mandibular fractal dimension on digital panoramic radiographs in bruxist individuals

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, vol.131, no.5, pp.600-609, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Interdisciplinary approach to treating a patient with amelogenesis imperfecta: A clinical report

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.19, no.3, pp.131-135, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Unicystic Ameloblastoma with Mural Proliferation

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.11, no.2, pp.113-117, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Peripheral Ameloblastic Fibroma: A Rare Case Report

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Malignant Melanoma

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ağız Kokusunda Gargaralar Diş Macunları Spreyler Sakızlar Pastiller ve Diğer Tedavi Yöntemleri

Turkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Surgery-Special Topics, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İatrojenik Yönleriyle Tip 1 Ağız Kokusu

Turkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Surgery-Special Topics, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Dil Kaynaklı Ağız Kokusu ve Temizliği

Türkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg /Special Topics, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü (Vaka Raporu)

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.47-51, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Panoramic radiographic appearance of massive calcification of tuberculous lymph nodes

The journal of contemporary dental practice, vol.9, no.6, pp.108-114, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

12 yaş grubu çocukların diş fırçalama sıklığı DMFT ilişkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.11-14, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Malignant Hypertermi

Cumhuriyet Dental Journal, vol.8, no.2, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

mandibular daimi gömülü kanin diş ile ilişkili süpernümerer diş ve kompaund odontoma

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

malignant hipertermi

cumhuriyet.dental journal, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

mandibulada santral osteoma

cumhuriyet.dental journal, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Travmatik Kemik Kisti

Cumhuriyet Dental Journal, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

travmatik kemik kisti (olgu raporu)

cumhuriyet.dental journal, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Grup Türk Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamasına Kovid-19 Pandemisinin Etkileri.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021, pp.273-274

Parry-Romberg Syndrome

IDU- DENT 2020 Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.90-91

Ektopik Gömülü Dişler: İki Olgu Sunumu

IDU- DENT 2020 Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.80-81

Bilateral Ossifiye Fibrom: Bir Olgu Sunumu

IDU- DENT 2020 Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 November 2020, pp.323-327

Bruksist Bireylerde Dijital Panoramik Radyograflarda Mandibular Fraktal Boyutun Araştırılması

Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi IDU-DENT 2020, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.161-162

Peripheral Giant Cell Granuloma: A Case Report Bodrum; 2020.

TAOMS’20 27. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2020, pp.162

Investigation of Mandibular Fractal Dimension on Digital Panoramic Radiographs in Bruxists

IDU- DENT 2020 Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi., İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.161-162

Marsupialization in the Treatment of Odontogenic Keratociysts: A Case Report

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.26-28

Laugier-Hunziker Syndrome: A Case Report

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.319-320

Periferal Dev Hücreli Granülom Bir olgu sunumu

Erdiş Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.639

Odontojenik keratokist bir olgu sunumu

Erdiş Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 February 2020, pp.645

Marsupialization in the Treatment of Odontogenic Keratocysts - A Case Report

Uluslararsı Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.206-208

Case Report of Unicystic Ameloblastoma

25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.482

fokai epiteliyai Hiperplazi Oigu sunumu (Heck Hastaiığı)

türk dişhekimleri birliği 25. uluslararası dişhekimliği kongresi, 4 - 07 September 2019

maksilladaki unikistik ameloblastomanın olgu sunumu

türk dişhekimleri birliği 25.uluslsrarası dişhekimliği kongresi, 4 - 07 September 2019

Maksilladaki Unikistik Ameloblastom Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliğ Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Case Report of Focal Epithelial Hyperplasi (Heck Disease)

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.1006

Case Report of Unicystic Ameloblastoma in Maxilla

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.991

Case Report of Focal Epithelial Hyperplasia (Heck disease)

25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.497

Fokal Epitelyal Hiperplazi Olgu Sunumu (Heck Hastalığı)

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliğ Kongresi, 4 - 07 September 2019

The Polymorphous Low-Grade Adenocarsinoma

24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 September 2018

Case report of ossifying fibroma

24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 September 2018, pp.364

ossifiye fibromanın olgu sunumu

TDB24.uluslararası dişhekimliği kongresi, 27 - 30 September 2018

Scleroderma: A case report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

Skleroderma: Bir Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

Hodgkin Lenfoma: Bir Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

Ailesel Adenomatöz Polipozis :Bir Vaka Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

panaromic radiographic appearance of massive calcification of tuberculous lymph nodes

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 14. uluslararası bilimsel kongres, 31 May - 04 June 2007

Massive calcification of tuberculous lymph node:a case report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 May - 04 June 2007

süt dişi ile ilgili büyük boyutta kompleks odontoma (vaka raporu)

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongres, 29 May - 02 June 2005

40 yaş ve üzeri Türk popülasyonunda oral mukoza lezyonlarının yaygınlığı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği13. Uluslararası Kongresi, 29 May - 02 June 2005