Education Information

Education Information

  • 2012 - 2015 Postgraduate

    Dicle University, Instıtute Of Scıence, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    BAZI ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ISI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

    Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)