Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Turkey

 • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Bir tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib’xxe bağlı ototoksisitenin araştırılması: Deneysel çalışma

  Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1950 Expertise In Medicine

  Horlama nedeniyle yapılan radyofrekans cerrahisinde uygulama yeri sayısının tedavi başarısında etkisinin araştırılması

  Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English