Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2019 Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2013 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2013 - 2022 Program Koordinatörü

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi

 • 2017 - 2019 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2018 Farabi Program Institutional Coordinator

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2016 Assistant Coordinator

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2013 Deputy Chief Physician

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2009 - 2011 Assistant Coordinator

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Postgraduate duyusal sistemler

 • Associate Degree Odyometride İleri Test Yöntemleri II

 • Undergraduate Seçmeli - I

 • Undergraduate KBB

 • Associate Degree Odyometride İleri Test Yöntemleri - I

 • Undergraduate Cerrahi

 • Postgraduate Duysal Sistemler

 • Undergraduate Seçmeli - II

 • Postgraduate Seminer

 • Postgraduate LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ

 • Postgraduate OTOJEN KOMPLİKASYONLAR

 • Postgraduate HORLAMA VE OSAS TANI VE TADAVİSİ

 • Postgraduate LARENKS HASTALIKLARINDA SEMPTOM VE TANI YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate NAZAL SİNÜS BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ

 • Postgraduate OTOSKLEROZ, PRESBİAKUZİ

 • Associate Degree ODYOLOJİK İLERİ TEST YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate ADENOİD ENFEKSİYONLARI

 • Undergraduate Dahili

 • Postgraduate BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO, MENİERE HASTALIĞI)

 • Postgraduate NAZAL, PARANAZAL SİNÜS BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİ

 • Associate Degree Odyometride İleri Test Yöntemleri - I

 • Associate Degree Odyometride İleri Test Yöntemleri II

 • Associate Degree Odyometri Uygulamaları - I

 • Associate Degree İşitme Kayıpları

 • Associate Degree Konuşma Gelişimi

 • Associate Degree Mesleki Teknoloji

 • Associate Degree Kliniğe Giriş

 • Undergraduate Kulak Burun Boğaz

 • Associate Degree Odyolojik Terminoloji

 • Associate Degree Çocuk Test Yöntemleri

 • Associate Degree Odyometri Uygulamaları - II

 • Associate Degree İşitme Ve Konuşma Anatomi Ve Fizyolojisi

 • Associate Degree Vestibüler Sistem Ve Test Yöntemleri

 • Associate Degree Cerrahi Hastalıklar Bilgisi - II

 • Associate Degree İşitme Ve Ölçümü

 • Associate Degree İşitme Cihazları