Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Salgını Sürecinin İşgücü Piyasaları Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.3, pp.1125-1144, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Covid-19 Salgınının Tüketicilerin Talep Yapısı Üzerindeki Etkileri

Econder International Academic Journal, vol.4, no.2, pp.479-504, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Özel Sermayeli Ticari Bankaların Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.384-400, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ VE EDAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BIST SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determinants of Bank Profitability: Evidence from Listed and Non-Listed Banks in Turkey

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.4, no.4, pp.404-416, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of firm size on profitability: evidence from Turkish manufacturing sector

Journal of Business, Economics and Finance, vol.6, no.4, pp.301-308, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Statistical Inference for Weibull Distribution Based On Competing Risks Data Under Progressive Type I Group Censoring

Journal Of Selçuk University Natural & applied Science, no.4, pp.164-173, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Bankalarının Net Faiz Marjını Etkileyen Faktörler

I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018

Yönetim Kurulu Yapısı Ve Banka Karlılığı Arasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Analizi

1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.361-370

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22 - 23 December 2017

Yönetime ve Mülkiyete Aile Katılımının Firma Karlılığı ÜzerindekiEtkisi: BIST’ten Kanıtlar

XVIII. International Symposium onEconometrics Operations Research andStatistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Estimation on Competing Risk Data Under Type II Censoring

9th International Statistics Dey Symposium ISDS 2014, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014