Learning Knowledge


Doctorate
2006 - 2011
Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr), Turkey

Postgraduate
2003 - 2006
Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

Undergraduate
1998 - 2003
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Harita Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

Doctorate, Ulaşım ağlarının etkisiyle kentsel yayılmanın simülasyon modeli: 3. Boğaz Köprüsü örneği, Yildiz Technical University, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 2011
Postgraduate, Üç boyutlu kadastro, Yildiz Technical University, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 2006

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2020 - Continues
Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Assistant Professor
2011 - 2020
Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Research Assistant
2005 - 2011
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Harita Mühendisliği Bölümü

Research Assistant
2003 - 2005
Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Supported Projects

 1. AYAZLI İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Kalibrasyon Sonuçlarının İyileştirilmesinin Araştırılması, 2017 - 2019
 2. Ayazlı İ. E. , Mutlu S., Development Agency, SİVAS İLİ SOSYAL RİSK ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA KADINLARIN SOSYO EKONOMİK HAYATA KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL DESTEK UNSURLARININ BELİRLENMESİ, 2018 - 2018
 3. AYAZLI İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Mülkiyet Yapısının Kentleşmeye Etkilerinin Simülasyon İle Araştırılması, 2017 - 2018
 4. AYAZLI İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Mülkiyet Yapısı ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması, 2017 - 2017
 5. AYAZLI İ. E. , TUBITAK Project, Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması, 2013 - 2016
 6. AYAZLI İ. E. , TÜRK T., Project Supported by Higher Education Institutions, Uzay Radar Görüntülerinden Ps InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kelkit Vadisi Örneği, 2012 - 2015
 7. AYAZLI İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, 1 ve 2 Boğaz Köprülerinin Tetiklediği Kentsel Büyümenin Simülasyon Modelinin Yaratılması ve Bu Modelin 3 Köprü Alternatif Güzergâhlarına Uygulanarak Koruma Alanlarına Etkisinin Araştırılması, 2008 - 2011

Awards

 1. Ayazlı İ. E. , NAZMAN E., TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Tübitak, June 2020
 2. Ayazlı İ. E. , Akademik Teşvik, Yök, February 2020
 3. Yazıcı D., Öztürk D., Ayazlı İ. E. , The Best Paper Award, 1. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, November 2018
 4. Ayazlı İ. E. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, February 2018
 5. Ayazlı İ. E. , AL E. B. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, February 2017
 6. Ayazlı İ. E. , AYAZLI Ö., AL E. B. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, February 2016
 7. Ayazlı İ. E. , YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, Tübitak, December 2011

Scholarships

YÖK YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSU, YOK, 2013 - 2013
ERASMUS, University, 2009 - 2010

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Yıldız Teknik Üniversitesi, July, 2022
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, June, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, April, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, May, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, December, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, October, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, June, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, April, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, January, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, November, 2018
Post Graduate, Post Graduate, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, April, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, October, 2015

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Using the T-EFA method in a cellular automata-based urban growth simulation's calibration step
  AYAZLI İ. E. , Yakup A. E. , Bilen O.
  TRANSACTIONS IN GIS, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Determination of Ra-226, Th-232, K-40 and Cs-137 Activities in Soils and Beach Sands and Related External Gamma Doses in Arikli Mineralization Area (Ayvacik/Turkey)
  Top G., Örgün Tutay Y., Ayazlı İ. E. , Belivermiş M., Karacık Z., Kampfl G.
  Radiation Protection Dosimetry, vol.193, no.3, pp.137-154, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Monitoring of Urban Growth with Improved Model Accuracy by Statistical Methods
  AYAZLI İ. E.
  SUSTAINABILITY, vol.11, no.20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 4. An Empirical Study Investigating the Relationship between Land Prices and Urban Geometry
  AYAZLI İ. E.
  ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.8, no.10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 5. USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS TO IMPROVE THE CALIBRATION OF SLEUTH URBAN GROWTH MODELS
  AYAZLI İ. E. , BİLEN Ö.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.2, pp.975-979, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Extracting an Urban Growth Model's Land Cover Layer from Spatio-Temporal Cadastral Database and Simulation Application
  AYAZLI İ. E. , Gul F. K. , BAŞLIK S., Yakup A. E. , Kotay D.
  POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, no.3, pp.1063-1069, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 7. CREATING URBAN GROWTH SIMULATION MODELS DRIVEN BY THE BOSPHORUS BRIDGES
  AYAZLI İ. E. , Kilic F., Lauf S., Kleinschmit B., DEMİR H.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.1, pp.113-117, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Simulating urban growth driven by transportation networks: A case study of the Istanbul third bridge
  AYAZLI İ. E. , Kilic F., Lauf S., DEMİR H., Kleinschmit B.
  LAND USE POLICY, vol.49, pp.332-340, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements
  TATAR O., POYRAZ F., GÜRSOY H., Çakır Z., Ergintav S., AKPINAR Z., KOÇBULUT F., Sezen F., TÜRK T., HASTAOĞLU K. Ö. , et al.
  TECTONOPHYSICS, vol.518, pp.55-62, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Designing three dimensional property right database for Turkey
  Ayazli İ. E. , Helvaci C., Batuk F., Stoter J.
  AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, no.22, pp.9440-9447, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

 1. Hızlı Büyüyen Yerleşim Yerlerinde Kentsel Büyümenin Yüksek Doğruluklu Simülasyon Modelleri ile İzlenmesi: Model Kalibrasyonu için T-AFA Yöntemi Önerisi
  AYAZLI İ. E.
  Geomatik, vol.7, no.1, pp.1-9, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Investigating Changes in Land Cover in High-Density Settlement Areas by Protected Scenario
  Yakup A. E. , Ayazlı İ. E.
  International Journal of Engineering and Geosciences, vol.7, no.1, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Creating an Urban Growth Simulation Model for Istanbul
  Yıldırım Y., Ayazlı İ. E.
  Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, no.2, pp.59-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, the Case of Istanbul Province
  Yakup A. E. , Ayazlı İ. E.
  Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.40-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Kentleşmenin karmaşıklık düzeyinin belirlenmesi ve coğrafi dağılımının araştırılması
  Ayazlı İ. E. , Boyraz S., Başcı M. A. , Ulusu E.
  Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.57-63, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 6. TOKAT İLİNDE KENTSEL BÜYÜMENİN SLEUTH MODELİ İLE SİMÜLASYONU
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  e-Journal of New World Sciences Academy, vol.13, no.4, pp.71-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Fraktal Boyut Değerleri Hesaplanarak Mülkiyet Geometrisi ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması: Sivas Örneği
  AYAZLI İ. E.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.165-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyon İle Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.31, no.2, pp.235-245, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 9. GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , POYRAZ F., AYAZLI İ. E.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.27, no.4, pp.264-275, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 10. UKVA Kapsamında UVDF GML Tasarımı
  EMEM O., KILIÇ GÜL F., AYAZLI İ. E.
  HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2, no.99, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. SİVAS SOSYAL RİSK HARİTASI: Sivas İli Sosyal Risk Araştırmaları Bağlamında Kadınların Sosyo Ekonomik Hayata Katılımlarının Araştırılması ve Potansiyel Destek Unsurlarının Belirlenmesi
  kızmaz z., yıldız ö., ALACAHAN O., AYAZLI İ. E. , KUŞÇU ŞİMŞEK Ç., BİLEN Ö., GÜR M., SOLAK Ö.
  HEGEM, 2019
 2. 3. Boğaz Köprüsü’xxnün Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyonu
  AYAZLI İ. E.
  Lambert Academic Publishing, Sivas, 2017
 3. A Simulation Model of Urban Growth Driven by the Bosphorus Bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  in: Information Fusion and Geographic InformationSystems IF GIS 2013 Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Popovich, V., Claramunt, C., Schrenk, M., Korolenko, K., Editor, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp.237-248, 2014

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Kentleşmenin kayısı yetiştiriciliğine etkilerinin kentsel büyüme simülasyon modelleri ile araştırılması: Malatya örneği
  Karakaş F. Ö. , Ayazlı İ. E.
  XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.108
 2. Investigating of Probable Impacts on Land Cover Transition in Istanbul Driven by Planning the Canal Istanbul and the Great Istanbul Tunnel Projects
  Ayazlı İ. E. , Yakup A. E.
  Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU-2021), İstanbul, Turkey, 25 - 28 November 2021, pp.1-4
 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Arazi Örtüsü Değişimleri Üzerindeki Etkilerinin Simülasyon Modeli İle Araştırılması
  YAKUP A. E. , AYAZLI İ. E.
  18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 May 2021
 4. Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluklarının Araştırılması: İstanbul Örneği
  YILDIRIM Y., AYAZLI İ. E.
  18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 May 2021
 5. Generating Temporal Cadastral Parcels with Artificial Intelligence Algorithms within theScope of Cadastre 2034
  Yıldız F. B. , Ayazlı İ. E. , Takcı H.
  Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Turkey, 05 May 2021
 6. Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, The Case of Istanbul Province
  yakup a. e. , AYAZLI İ. E.
  Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Turkey, 25 - 26 November 2020
 7. Using The Total Exploratory Factor Analysis (T-Efa) As A Calibration Technique For Sleuth Model
  AYAZLI İ. E.
  The Fifth International Conference on Smart City Applications, Karabük, Turkey, 7 - 09 October 2020
 8. SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  AYAZLI İ. E.
  10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019
 9. Teknik Altyapı Nesnelerinin Üç Boyutlu Kent Modelleri ile Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  TAŞEL Ü., AYAZLI İ. E.
  17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019
 10. Modeling of Urban Growth and Simulation Models
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018
 11. USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS METHOD IN THE CALIBRATION STEP OF SLEUTH URBAN GROWTH MODEL: A CASE STUDY OF ISTANBUL SANCAKTEPE DISTRICT
  AYAZLI İ. E.
  EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 4 - 07 September 2018
 12. SIMULATING LAND COVER CHANGE BY PROTECTIVE AND NON-PROTECTIVE SCENARIOS
  AYAZLI İ. E. , yakup a. e.
  EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 4 - 07 September 2018
 13. Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluğunun Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması
  kotay d., AYAZLI İ. E. , yakup a. e.
  VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, pp.160-166
 14. Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018
 15. INVESTIGATION OF URBAN GROWTH EFFECTS ON FOREST AREA BY CREATING DIFFERENT SIMULATION SCENARIOS
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., Yakup A. E. , KILIÇ GÜL F., Kotay D., Gültekin M.
  GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2018, pp.87-92
 16. ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ SONRASINDA İSTANBUL’DAKİ JEOLOJİK RİSKLİ ALANLARDA KENTLEŞME YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
  AYAZLI İ. E.
  4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017
 17. Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy
  AYAZLI İ. E. , BİLEN Ö.
  The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 October 2017
 18. INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION AND PROPERTY RIGHTS USING FRACTAL DIMENSION
  AYAZLI İ. E.
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, 11 - 15 September 2017
 19. Simülasyon Modelleri İle Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., yakup a. e. , kotay d., gültekin m., KILIÇ GÜL F.
  16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017
 20. KADASTRAL HARİTALARDAN PARSEL TABANLI KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODELİ OLUŞTURULMASI SANCAKTEPE ÖRNEĞİ
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., yakup a. e. , kotay d., gültekin m., KILIÇ GÜL F.
  6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, pp.910-919
 21. A Forecasting Method for Physical Pattern of Urban Spread in Fast Growing Fringe Areas The Case of Istanbul
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., YAKUP A. E. , GÜLTEKİN M., KOTAY D., KILIÇ GÜL F.
  ASPRS 2016 ANNUAL CONFERENCE: ıgtf 2016, FORT WORTH, United States Of America, 11 - 15 April 2016
 22. Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., Lauf S., DEMİR H., Kleinschmit B.
  18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26 - 30 September 2015
 23. A SIMULATION MODEL BASED UPON LAND OWNERSHIP PATTERN THE CASE OF ISTANBUL
  BAŞLIK S., AYAZLI İ. E. , AKBULUT M. R.
  13th meeting: Complexity and digitalization of cities – Challenges for urban planning and design, Tampere, Finland, 15 - 16 January 2015, pp.104-141
 24. Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., GÜLTEKİN M., KILIÇ GÜL F., KURUÇ T., UNGAN T., BİLAL Ç.
  5. UZAKTAN ALGILAMA - CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2014
 25. A simulation model of urban growth driven by the bosporus bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  The 6th International Workshop On Information Fusion And Geographic Information Systems: Environmental And Urban Challenges (IF&GIS 2013), Russia, 12 - 15 May 2013, pp.237-248
 26. Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013
 27. Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği
  POYRAZ F., TATAR O., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., GÜRSOY Ö., AYAZLI İ. E.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011
 28. Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat
  AYAZLI İ. E. , Batuk F., Demir H.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011
 29. Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge
  AYAZLI İ. E. , Batuk F., Kleinschmit B.
  ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010, Orlando, United States Of America, 15 - 18 November 2010
 30. Kuzey Anadolu Fay Zonu doğu kesiminde Kelkit Vadisi boyunca yatay yerkabuğu hareketlerinin GPS ile izlenmesi
  TATAR O., POYRAZ F., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , MESCİ B. L. , GÜRSOY Ö., ERGİNTAV S., KOÇBULUT F., TÜRK T., et al.
  ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Turkey, 3 - 06 November 2010
 31. Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi
  HASTAOĞLU K. Ö. , TATAR O., ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö., POYRAZ F., TÜRK T.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Turkey, 3 - 06 November 2010
 32. Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile İzlenmesi
  HASTAOĞLU K. Ö. , TATAR O., ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö., POYRAZ F., TÜRK T.
  14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı, Adıyaman, Turkey, 3 - 06 November 2010
 33. Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yönteminin Doğruluğunun Araştırılması
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö.
  5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 20 - 22 October 2010
 34. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Niksar Suşehri Arasında Meydana Gelen Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi
  TATAR O., TÜRK T., DEMİR G., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , POLAT A., POYRAZ F., GÜRSOY Ö., AYAZLI İ. E.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Adıyaman, Turkey, 3 - 06 November 2010
 35. TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU GEREKSİNİMİ
  AYAZLI İ. E. , Avşar S., Gür T., Pazarcı M.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009
 36. Bias on Rapid Static GPS Velocity Estimates due to Large Inter station Height Differences Examples from Koyulhisar Landslide in Central Turkey
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E.
  EGU General Assembly 2009, Viyana, Austria, 19 April - 24 October 2009
 37. Three Dimensional Property Right Problems And Suggestions For Turkey
  AYAZLI İ. E. , batuk f., Stoter J.
  ISPRS Congress, Pekin, China, 3 - 11 July 2008
 38. Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., DİKMEN Ü., et al.
  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Turkey, 30 November - 02 December 2007
 39. KABİS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi
  Türk T., Tatar O., Gürsoy H., Hastaoğlu K. Ö. , Poyraz F., Ayazlı İ. E. , Gürsoy Ö.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2007
 40. KABIS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçeklestirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalısmalar Önerilen Cografi Bilgi Sistemi
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , KAVAK K. Ş. , DİKMEN Ü., et al.
  11. ATAG Çalıstayı, Gebze, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2007
 41. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca YerAlan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABIS Tasarımı ProjeTanıtımı ve Ön Bulgular
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , KAVAK K. Ş. , DİKMEN Ü., et al.
  Aktif Tektonik Arastırma Grubu 11. Çalıstayı, Gebze, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2007
 42. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K. Ö. , Ayazlı İ. E. , Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007
 43. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMIR G., DIKMEN U., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007
 44. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., DİKMEN Ü., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007
 45. Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F.
  YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007
 46. Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma
  AYAZLI İ. E. , Emem O., KILIÇ GÜL F.
  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2007
 47. Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., MESCİ B. L. , et al.
  TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2007, vol.30
 48. Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F.
  11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007
 49. Aktif Fay Zonları ve Dogal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması
  TATAR O., GÜRSOY H., ŞAHİN M., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., AYAZLI İ. E. , et al.
  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2006 Toplantısı - Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2006
 50. Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması
  TATAR O., GÜRSOY H., ŞAHİN M., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., AYAZLI İ. E. , et al.
  TUJK 2006, Turkey, 16 - 18 November 2006
 51. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit VAdisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması Ilk Sonuçlar
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., ŞAHİN M., KAVAK K. Ş. , SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , et al.
  ATAG10 - Aktif Tektonik Arastırma Grubu 10. Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2006

Academic and Administrative Experience

2022 - Continues Head of Department Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği
2017 - 2019 Deputy Head of Department Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2011 - 2019 Head of Department Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2013 - 2014 Head of Department Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2012 - 2013 Deputy Head of Department Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Courses

Expertise Field Course, Postgraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Database Management, Undergraduate, 2018 - 2019
Kentsel Toprak Düzenlemesi, Undergraduate, 2019 - 2020
Taşınmaz Değerlemesi, Undergraduate, 2019 - 2020
Kırsal Toprak Düzenlenmesi, Undergraduate, 2018 - 2019
Taşınmaz Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019
City Management and GIS, Postgraduate, 2019 - 2020
Final Project, Undergraduate, 2019 - 2020
Bitirme Ödevi, Undergraduate, 2019 - 2020
Kırsal Toprak Düzenlenmesi, Undergraduate, 2018 - 2019
Taşınmaz Hukuku, Undergraduate, 2018 - 2019
Urban Land Developement, Undergraduate, 2019 - 2020
Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Postgraduate, 2019 - 2020
Coğrafi Veri Altyapısı, Postgraduate, 2019 - 2020
Kadastro Bilgisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Kentsel Toprak Düzenlemesinde İleri Teknikler, Postgraduate, 2018 - 2019
Cadastre, Undergraduate, 2019 - 2020
Real Estate Valuation, Undergraduate, 2019 - 2020
Advance Techniques in Urban Development, Postgraduate, 2018 - 2019
Property Law, Undergraduate, 2018 - 2019
Land Consolidation, Undergraduate, 2018 - 2019
Kadastro Bilgisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Seminar, Postgraduate, 2019 - 2020
Seminer Dersi, Postgraduate, 2019 - 2020
Geo-spatial Data Infrastructure, Postgraduate, 2019 - 2020
Basic Computer Science, Undergraduate, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2019 - 2020
Kentsel Toprak Düzenlemesi, Undergraduate, 2018 - 2019
Bitirme Ödevi, Undergraduate, 2018 - 2019
Taşınmaz Değerlemesi, Undergraduate, 2018 - 2019
Tez Çalışması, Postgraduate, 2018 - 2019
Arazi Kullanım Planlaması, Undergraduate, 2015 - 2016
Kentsel Planlama, Undergraduate, 2015 - 2016
Kentsel Planlama, Undergraduate, 2016 - 2017
Arazi Çalışması - II, Undergraduate, 2013 - 2014
Topoğrafya, Undergraduate, 2013 - 2014
Topoğrafya, Undergraduate, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - I, Undergraduate, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - II, Undergraduate, 2013 - 2014
Analitik Geometri ve Trigonometri, Undergraduate, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - I, Undergraduate, 2013 - 2014
Geomatik Mühendisliğine Giriş, Undergraduate, 2014 - 2015
Geomatik Mühendisliğine Giriş, Undergraduate, 2014 - 2015
Topoğrafya, Undergraduate, 2013 - 2014
Analitik Geometri ve Trigonometri, Undergraduate, 2013 - 2014
Geomatik Müh. Giriş, Undergraduate, 2014 - 2015
Topoğrafya, Undergraduate, 2013 - 2014
Geomatik Müh. Giriş, Undergraduate, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Undergraduate, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Undergraduate, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Undergraduate, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Undergraduate, 2013 - 2014
Topoğrafya, Undergraduate, 2011 - 2012
Topoğrafya, Undergraduate, 2011 - 2012

Advising Theses

Ayazlı İ. E. , Kentleşmenin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkilerinin Kentsel Büyüme Simülasyon Modelleri İle Araştırılması: Malatya Örneği, Postgraduate, F.Özal(Student), 2022
Ayazlı İ. E. , FARKLI KALİBRASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODEL DOĞRULUKLARININ ARAŞTIRILMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Postgraduate, Y.YILDIRIM(Student), 2020
Ayazlı İ. E. , Kentsel büyüme simülasyon modeli kalibrasyon sonuçlarının iyileştirilmesinin araştırılması, Postgraduate, D.KOTAY(Student), 2019
Ayazlı İ. E. , Mülkiyet yapısının kentsel büyümeye etkisinin simülasyon ile araştırılması, Postgraduate, A.EMİR(Student), 2018

Activities in Scientific Journals

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, Committee Member, 2019 - Continues
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, Committee Member, 2019 - Continues

Scientific Refereeing

SUSTAINABILITY, Journal Indexed in SSCI, September 2022
GEOMATIK, Journal Indexed in ESCI, September 2022
SUSTAINABILITY, Journal Indexed in SSCI, August 2022
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Journal, August 2022
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Journal, July 2022
Geomatik, National Scientific Refreed Journal, July 2022
LAND USE POLICY, Journal Indexed in SSCI, June 2022
SUSTAINABILITY, Journal Indexed in SSCI, June 2022
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, June 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, June 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, June 2022
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, June 2022
NATURAL HAZARDS, Journal Indexed in SCI-E, April 2022
SUSTAINABILITY, Journal Indexed in SSCI, March 2022
GEOCARTO INTERNATIONAL, Journal Indexed in SCI-E, January 2022
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI, December 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI, December 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI, December 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, November 2021
APPLIED SCIENCES-BASEL, Journal Indexed in SCI-E, October 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, October 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Journal Indexed in SSCI, September 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, September 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, September 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, September 2021
TRANSACTIONS IN GIS, Journal Indexed in SSCI, July 2021
LAND USE POLICY, Journal Indexed in SSCI, June 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, May 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Yildiz Technical University, Turkey, May 2021
Geocarto International, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
Land Use Policy, Journal Indexed in SSCI, March 2021
International journal Of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, March 2021
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Journal, February 2021
TRANSACTIONS IN GIS, Journal Indexed in SSCI, February 2021
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, Journal Indexed in ESCI, February 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, February 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, February 2021
Geomatik, National Scientific Refreed Journal, January 2021
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, Journal Indexed in SCI-E, January 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, January 2021
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, December 2020
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, November 2020
TRANSACTIONS IN GIS, Journal Indexed in SSCI, October 2020
GEOCARTO INTERNATIONAL, SCI Journal, September 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, SCI Journal, September 2020
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, Other Indexed Journal, September 2020
LAND USE POLICY, Journal Indexed in SSCI, August 2020
TRANSACTIONS IN GIS, Journal Indexed in SSCI, May 2020
LAND USE POLICY, Journal Indexed in SSCI, May 2020
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, May 2020
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, May 2020
HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, October 2019
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, November 2018
UZAL-CBS 2018, Conference Paper (Abstract), September 2018
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, June 2018
International Journal of Engineering and Geosciences, Journal Indexed in ESCI, December 2017
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, June 2017
17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Conference Paper (Abstract), April 2017
KOSGEB, Sivas Cumhuriyet University, Turkey, March 2017
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, February 2017
UZAL-CBS 2016 Sempozyumu, Conference Paper (Abstract), October 2016
HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, August 2016
16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Conference Paper (Abstract), May 2015
MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, October 2014
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Conference Paper (Abstract), October 2014
HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, May 2014
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, Journal Indexed in SCI-E, April 2014
TMMOB 4. CBS KONGRESİ, Conference Paper (Abstract), November 2013
3DGeoInfo - 8th 3D GeoInfo Conference, Conference Paper (Full Text), November 2013
SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, Journal Indexed in SCI-E, September 2012

Tasks In Event Organizations

Türk T., AYAZLI İ. E. , 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Mayıs 2021
Türk T., Ayazlı İ. E. , 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Nisan 2019
Türk T., Ayazlı İ. E. , 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Mayıs 2017
Ayazlı İ. E. , Hastaoğlu K. Ö. , TUJK 2013 - Nautral Disasters and Geodesy, Scientific Congress, Sivas, Turkey, Kasım 2013
Türk T., Ayazlı İ. E. , Hastaoğlu K. Ö. , Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Scientific Congress, Sivas, Turkey, Kasım 2011
Ayazlı İ. E. , 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Nisan 2011

Mobility Activity

Post Doc, Post Doc, Technische Universitaet Berlin, Germany, 2013 - 2013
Erasmus Programme, Research During Graduate Education, Technische Universitaet Berlin, Germany, 2009 - 2010
Other Exchange Programme, Research During Graduate Education, Technische Universitaet Berlin, Germany, 2009 - 2010

Metrics

Invited Talks

3 Boyutlu Kadastro, Seminar, Hitit Üniversitesi, Turkey, June 2021
Ne Yapacağız Şimdi Biz?, Seminar, TMMOB HKMO İzmir Şubesi, Turkey, May 2021
CBS Etkinliği, Seminar, TMMOB HKMO Antalya Şubesi, Turkey, November 2020

Research Areas

Land Management, Land-Land Management, Cadastre and Land Registry, Geographic Information Systems