Ögrenim Bilgisi


Doktora
2006 - 2011
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2003 - 2006
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Lisans
1998 - 2003
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Ulaşım ağlarının etkisiyle kentsel yayılmanın simülasyon modeli: 3. Boğaz Köprüsü örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 2011
Yüksek Lisans, Üç boyutlu kadastro, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, 2006

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2020 - Devam Ediyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2020
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Araştırma Görevlisi
2005 - 2011
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi
2003 - 2005
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Desteklenen Projeler

 1. AYAZLI İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Kalibrasyon Sonuçlarının İyileştirilmesinin Araştırılması, 2017 - 2019
 2. Ayazlı İ. E. , Mutlu S., Kalkınma Ajansı, SİVAS İLİ SOSYAL RİSK ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA KADINLARIN SOSYO EKONOMİK HAYATA KATILIMLARININ ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL DESTEK UNSURLARININ BELİRLENMESİ, 2018 - 2018
 3. AYAZLI İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mülkiyet Yapısının Kentleşmeye Etkilerinin Simülasyon İle Araştırılması, 2017 - 2018
 4. AYAZLI İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mülkiyet Yapısı ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması, 2017 - 2017
 5. AYAZLI İ. E. , TÜBİTAK Projesi, Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması, 2013 - 2016
 6. AYAZLI İ. E. , TÜRK T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uzay Radar Görüntülerinden Ps InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kelkit Vadisi Örneği, 2012 - 2015
 7. AYAZLI İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1 ve 2 Boğaz Köprülerinin Tetiklediği Kentsel Büyümenin Simülasyon Modelinin Yaratılması ve Bu Modelin 3 Köprü Alternatif Güzergâhlarına Uygulanarak Koruma Alanlarına Etkisinin Araştırılması, 2008 - 2011

Ödüller

 1. Ayazlı İ. E. , NAZMAN E., TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Tübitak, Haziran 2020
 2. Ayazlı İ. E. , Akademik Teşvik, Yök, Şubat 2020
 3. Yazıcı D., Öztürk D., Ayazlı İ. E. , En İyi Bildiri Ödülü, 1. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Kasım 2018
 4. Ayazlı İ. E. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, Şubat 2018
 5. Ayazlı İ. E. , AL E. B. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, Şubat 2017
 6. Ayazlı İ. E. , AYAZLI Ö., AL E. B. , AKADEMİK TEŞVİK, Yök, Şubat 2016
 7. Ayazlı İ. E. , YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, Tübitak, Aralık 2011

Burslar

YÖK YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSU, YÖK, 2013 - 2013
ERASMUS, Üniversite, 2009 - 2010

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2022
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Nisan, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Nisan, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekim, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Using the T-EFA method in a cellular automata-based urban growth simulation's calibration step
  AYAZLI İ. E. , Yakup A. E. , Bilen O.
  TRANSACTIONS IN GIS, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Determination of Ra-226, Th-232, K-40 and Cs-137 Activities in Soils and Beach Sands and Related External Gamma Doses in Arikli Mineralization Area (Ayvacik/Turkey)
  Top G., Örgün Tutay Y., Ayazlı İ. E. , Belivermiş M., Karacık Z., Kampfl G.
  Radiation Protection Dosimetry, cilt.193, sa.3, ss.137-154, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Monitoring of Urban Growth with Improved Model Accuracy by Statistical Methods
  AYAZLI İ. E.
  SUSTAINABILITY, cilt.11, sa.20, 2019 (Hakemli Dergi)
 4. An Empirical Study Investigating the Relationship between Land Prices and Urban Geometry
  AYAZLI İ. E.
  ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, cilt.8, sa.10, 2019 (Hakemli Dergi)
 5. USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS TO IMPROVE THE CALIBRATION OF SLEUTH URBAN GROWTH MODELS
  AYAZLI İ. E. , BİLEN Ö.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.2, ss.975-979, 2019 (Hakemli Dergi)
 6. Extracting an Urban Growth Model's Land Cover Layer from Spatio-Temporal Cadastral Database and Simulation Application
  AYAZLI İ. E. , Gul F. K. , BAŞLIK S., Yakup A. E. , Kotay D.
  POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.28, sa.3, ss.1063-1069, 2019 (Hakemli Dergi)
 7. CREATING URBAN GROWTH SIMULATION MODELS DRIVEN BY THE BOSPHORUS BRIDGES
  AYAZLI İ. E. , Kilic F., Lauf S., Kleinschmit B., DEMİR H.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.1, ss.113-117, 2017 (Hakemli Dergi)
 8. Simulating urban growth driven by transportation networks: A case study of the Istanbul third bridge
  AYAZLI İ. E. , Kilic F., Lauf S., DEMİR H., Kleinschmit B.
  LAND USE POLICY, cilt.49, ss.332-340, 2015 (Hakemli Dergi)
 9. Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements
  TATAR O., POYRAZ F., GÜRSOY H., Çakır Z., Ergintav S., AKPINAR Z., KOÇBULUT F., Sezen F., TÜRK T., HASTAOĞLU K. Ö. , et al.
  TECTONOPHYSICS, cilt.518, ss.55-62, 2012 (Hakemli Dergi)
 10. Designing three dimensional property right database for Turkey
  Ayazli İ. E. , Helvaci C., Batuk F., Stoter J.
  AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.5, sa.22, ss.9440-9447, 2011 (Hakemli Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Hızlı Büyüyen Yerleşim Yerlerinde Kentsel Büyümenin Yüksek Doğruluklu Simülasyon Modelleri ile İzlenmesi: Model Kalibrasyonu için T-AFA Yöntemi Önerisi
  AYAZLI İ. E.
  Geomatik, cilt.7, sa.1, ss.1-9, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Investigating Changes in Land Cover in High-Density Settlement Areas by Protected Scenario
  Yakup A. E. , Ayazlı İ. E.
  International Journal of Engineering and Geosciences, cilt.7, sa.1, ss.1-8, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. İstanbul İçin Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Oluşturulması
  Yıldırım Y., Ayazlı İ. E.
  Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, sa.2, ss.59-66, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. SLEUTH İle Arazi Örtüsü Değişimi Benzetim Modelinin Oluşturulması, İstanbul İli Örneği
  Yakup A. E. , Ayazlı İ. E.
  Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.40-47, 2021 (Hakemli Dergi)
 5. Kentleşmenin karmaşıklık düzeyinin belirlenmesi ve coğrafi dağılımının araştırılması
  Ayazlı İ. E. , Boyraz S., Başcı M. A. , Ulusu E.
  Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.57-63, 2020 (Hakemli Dergi)
 6. TOKAT İLİNDE KENTSEL BÜYÜMENİN SLEUTH MODELİ İLE SİMÜLASYONU
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, sa.4, ss.71-79, 2018 (Hakemli Dergi)
 7. Fraktal Boyut Değerleri Hesaplanarak Mülkiyet Geometrisi ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması: Sivas Örneği
  AYAZLI İ. E.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.165-171, 2017 (Hakemli Dergi)
 8. Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyon İle Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.235-245, 2013 (Hakemli Dergi)
 9. GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , POYRAZ F., AYAZLI İ. E.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.264-275, 2009 (Hakemli Dergi)
 10. UKVA Kapsamında UVDF GML Tasarımı
  EMEM O., KILIÇ GÜL F., AYAZLI İ. E.
  HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2, sa.99, 2008 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. SİVAS SOSYAL RİSK HARİTASI: Sivas İli Sosyal Risk Araştırmaları Bağlamında Kadınların Sosyo Ekonomik Hayata Katılımlarının Araştırılması ve Potansiyel Destek Unsurlarının Belirlenmesi
  kızmaz z., yıldız ö., ALACAHAN O., AYAZLI İ. E. , KUŞÇU ŞİMŞEK Ç., BİLEN Ö., GÜR M., SOLAK Ö.
  HEGEM, 2019
 2. 3. Boğaz Köprüsü’xxnün Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyonu
  AYAZLI İ. E.
  Lambert Academic Publishing, Sivas, 2017
 3. A Simulation Model of Urban Growth Driven by the Bosphorus Bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  Information Fusion and Geographic InformationSystems IF GIS 2013 Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Popovich, V., Claramunt, C., Schrenk, M., Korolenko, K., Editör, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss.237-248, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Kentleşmenin kayısı yetiştiriciliğine etkilerinin kentsel büyüme simülasyon modelleri ile araştırılması: Malatya örneği
  Karakaş F. Ö. , Ayazlı İ. E.
  XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2022, ss.108
 2. Investigating of Probable Impacts on Land Cover Transition in Istanbul Driven by Planning the Canal Istanbul and the Great Istanbul Tunnel Projects
  Ayazlı İ. E. , Yakup A. E.
  Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU-2021), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Kasım 2021, ss.1-4
 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Arazi Örtüsü Değişimleri Üzerindeki Etkilerinin Simülasyon Modeli İle Araştırılması
  YAKUP A. E. , AYAZLI İ. E.
  18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2021
 4. Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluklarının Araştırılması: İstanbul Örneği
  YILDIRIM Y., AYAZLI İ. E.
  18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs 2021
 5. Generating Temporal Cadastral Parcels with Artificial Intelligence Algorithms within theScope of Cadastre 2034
  Yıldız F. B. , Ayazlı İ. E. , Takcı H.
  Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Türkiye, 05 Mayıs 2021
 6. Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, The Case of Istanbul Province
  yakup a. e. , AYAZLI İ. E.
  Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2020
 7. Using The Total Exploratory Factor Analysis (T-Efa) As A Calibration Technique For Sleuth Model
  AYAZLI İ. E.
  The Fifth International Conference on Smart City Applications, Karabük, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020
 8. SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  AYAZLI İ. E.
  10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019
 9. Teknik Altyapı Nesnelerinin Üç Boyutlu Kent Modelleri ile Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  TAŞEL Ü., AYAZLI İ. E.
  17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019
 10. Modeling of Urban Growth and Simulation Models
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018
 11. USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS METHOD IN THE CALIBRATION STEP OF SLEUTH URBAN GROWTH MODEL: A CASE STUDY OF ISTANBUL SANCAKTEPE DISTRICT
  AYAZLI İ. E.
  EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018
 12. SIMULATING LAND COVER CHANGE BY PROTECTIVE AND NON-PROTECTIVE SCENARIOS
  AYAZLI İ. E. , yakup a. e.
  EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018
 13. Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluğunun Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması
  kotay d., AYAZLI İ. E. , yakup a. e.
  VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.160-166
 14. Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu
  YAZICI A. D. , ÖZTÜRK D., AYAZLI İ. E.
  1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018
 15. INVESTIGATION OF URBAN GROWTH EFFECTS ON FOREST AREA BY CREATING DIFFERENT SIMULATION SCENARIOS
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., Yakup A. E. , KILIÇ GÜL F., Kotay D., Gültekin M.
  GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2018, ss.87-92
 16. ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ SONRASINDA İSTANBUL’DAKİ JEOLOJİK RİSKLİ ALANLARDA KENTLEŞME YOĞUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
  AYAZLI İ. E.
  4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017
 17. Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy
  AYAZLI İ. E. , BİLEN Ö.
  The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 Ekim 2017
 18. INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION AND PROPERTY RIGHTS USING FRACTAL DIMENSION
  AYAZLI İ. E.
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, 11 - 15 Eylül 2017
 19. Simülasyon Modelleri İle Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., yakup a. e. , kotay d., gültekin m., KILIÇ GÜL F.
  16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017
 20. KADASTRAL HARİTALARDAN PARSEL TABANLI KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODELİ OLUŞTURULMASI SANCAKTEPE ÖRNEĞİ
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., yakup a. e. , kotay d., gültekin m., KILIÇ GÜL F.
  6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.910-919
 21. A Forecasting Method for Physical Pattern of Urban Spread in Fast Growing Fringe Areas The Case of Istanbul
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., YAKUP A. E. , GÜLTEKİN M., KOTAY D., KILIÇ GÜL F.
  ASPRS 2016 ANNUAL CONFERENCE: ıgtf 2016, FORT WORTH, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Nisan 2016
 22. Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., Lauf S., DEMİR H., Kleinschmit B.
  18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26 - 30 Eylül 2015
 23. A SIMULATION MODEL BASED UPON LAND OWNERSHIP PATTERN THE CASE OF ISTANBUL
  BAŞLIK S., AYAZLI İ. E. , AKBULUT M. R.
  13th meeting: Complexity and digitalization of cities – Challenges for urban planning and design, Tampere, Finlandiya, 15 - 16 Ocak 2015, ss.104-141
 24. Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması
  AYAZLI İ. E. , BAŞLIK S., GÜLTEKİN M., KILIÇ GÜL F., KURUÇ T., UNGAN T., BİLAL Ç.
  5. UZAKTAN ALGILAMA - CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014
 25. A simulation model of urban growth driven by the bosporus bridges
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  The 6th International Workshop On Information Fusion And Geographic Information Systems: Environmental And Urban Challenges (IF&GIS 2013), Rusya, 12 - 15 Mayıs 2013, ss.237-248
 26. Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F., DEMİR H.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013
 27. Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği
  POYRAZ F., TATAR O., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., GÜRSOY Ö., AYAZLI İ. E.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011
 28. Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat
  AYAZLI İ. E. , Batuk F., Demir H.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011
 29. Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge
  AYAZLI İ. E. , Batuk F., Kleinschmit B.
  ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2010
 30. Kuzey Anadolu Fay Zonu doğu kesiminde Kelkit Vadisi boyunca yatay yerkabuğu hareketlerinin GPS ile izlenmesi
  TATAR O., POYRAZ F., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , MESCİ B. L. , GÜRSOY Ö., ERGİNTAV S., KOÇBULUT F., TÜRK T., et al.
  ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010
 31. Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi
  HASTAOĞLU K. Ö. , TATAR O., ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö., POYRAZ F., TÜRK T.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010
 32. Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile İzlenmesi
  HASTAOĞLU K. Ö. , TATAR O., ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö., POYRAZ F., TÜRK T.
  14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı, Adıyaman, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010
 33. Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yönteminin Doğruluğunun Araştırılması
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E. , GÜRSOY Ö.
  5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010
 34. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Niksar Suşehri Arasında Meydana Gelen Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi
  TATAR O., TÜRK T., DEMİR G., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , POLAT A., POYRAZ F., GÜRSOY Ö., AYAZLI İ. E.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010
 35. TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU GEREKSİNİMİ
  AYAZLI İ. E. , Avşar S., Gür T., Pazarcı M.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009
 36. Bias on Rapid Static GPS Velocity Estimates due to Large Inter station Height Differences Examples from Koyulhisar Landslide in Central Turkey
  HASTAOĞLU K. Ö. , ŞANLI D. U. , AYAZLI İ. E.
  EGU General Assembly 2009, Viyana, Avusturya, 19 Nisan - 24 Ekim 2009
 37. Three Dimensional Property Right Problems And Suggestions For Turkey
  AYAZLI İ. E. , batuk f., Stoter J.
  ISPRS Congress, Pekin, Çin, 3 - 11 Temmuz 2008
 38. Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., DİKMEN Ü., et al.
  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2007
 39. KABİS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi
  Türk T., Tatar O., Gürsoy H., Hastaoğlu K. Ö. , Poyraz F., Ayazlı İ. E. , Gürsoy Ö.
  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2007
 40. KABIS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçeklestirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalısmalar Önerilen Cografi Bilgi Sistemi
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , KAVAK K. Ş. , DİKMEN Ü., et al.
  11. ATAG Çalıstayı, Gebze, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2007
 41. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca YerAlan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABIS Tasarımı ProjeTanıtımı ve Ön Bulgular
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , KAVAK K. Ş. , DİKMEN Ü., et al.
  Aktif Tektonik Arastırma Grubu 11. Çalıstayı, Gebze, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2007
 42. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K. Ö. , Ayazlı İ. E. , Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007
 43. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMIR G., DIKMEN U., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007
 44. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., DİKMEN Ü., et al.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007
 45. Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F.
  YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007
 46. Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma
  AYAZLI İ. E. , Emem O., KILIÇ GÜL F.
  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007
 47. Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi
  TATAR O., TÜRK T., GÜRSOY H., HASTAOĞLU K. Ö. , AYAZLI İ. E. , POYRAZ F., GÜRSOY Ö., ZABCI C., DEMİR G., MESCİ B. L. , et al.
  TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, cilt.30
 48. Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi
  AYAZLI İ. E. , KILIÇ GÜL F.
  11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007
 49. Aktif Fay Zonları ve Dogal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması
  TATAR O., GÜRSOY H., ŞAHİN M., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., AYAZLI İ. E. , et al.
  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2006 Toplantısı - Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006
 50. Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması
  TATAR O., GÜRSOY H., ŞAHİN M., SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , POYRAZ F., HASTAOĞLU K. Ö. , TÜRK T., AYAZLI İ. E. , et al.
  TUJK 2006, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006
 51. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit VAdisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması Ilk Sonuçlar
  TATAR O., GÜRSOY H., ALTUNEL E., AKYÜZ H. S. , TOPAL T., ŞAHİN M., KAVAK K. Ş. , SEZEN T. F. , KOÇBULUT F., MESCİ B. L. , et al.
  ATAG10 - Aktif Tektonik Arastırma Grubu 10. Toplantısı, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006

Akademik İdari Deneyim

2022 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği
2017 - 2019 Bölüm Başkan Yardımcısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2011 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2013 - 2014 Bölüm Başkanı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü
2012 - 2013 Bölüm Başkan Yardımcısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Veritabanı Yönetimi, Lisans, 2018 - 2019
Kentsel Toprak Düzenlemesi, Lisans, 2019 - 2020
Taşınmaz Değerlemesi, Lisans, 2019 - 2020
Kırsal Toprak Düzenlenmesi, Lisans, 2018 - 2019
Taşınmaz Hukuku, Lisans, 2018 - 2019
Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Bitirme Ödevi, Lisans, 2019 - 2020
Bitirme Ödevi, Lisans, 2019 - 2020
Kırsal Toprak Düzenlenmesi, Lisans, 2018 - 2019
Taşınmaz Hukuku, Lisans, 2018 - 2019
Kentsel Toprak Düzenlemesi, Lisans, 2019 - 2020
Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Coğrafi Veri Altyapısı, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Kadastro Bilgisi, Lisans, 2019 - 2020
Kentsel Toprak Düzenlemesinde İleri Teknikler, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Kadastro Bilgisi, Lisans, 2019 - 2020
Taşınmaz Değerlemesi, Lisans, 2019 - 2020
Kentsel Toprak Düzenlemesinde İleri Teknikler, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Taşınmaz Hukuku, Lisans, 2018 - 2019
Kırsal Toprak Düzenlenmesi, Lisans, 2018 - 2019
Kadastro Bilgisi, Lisans, 2019 - 2020
Seminer Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Seminer Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Coğrafi Veri Altyapısı, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Kentsel Toprak Düzenlemesi, Lisans, 2018 - 2019
Bitirme Ödevi, Lisans, 2018 - 2019
Taşınmaz Değerlemesi, Lisans, 2018 - 2019
Tez Çalışması, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Arazi Kullanım Planlaması, Lisans, 2015 - 2016
Kentsel Planlama, Lisans, 2015 - 2016
Kentsel Planlama, Lisans, 2016 - 2017
Arazi Çalışması - II, Lisans, 2013 - 2014
Topoğrafya, Lisans, 2013 - 2014
Topoğrafya, Lisans, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - I, Lisans, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - II, Lisans, 2013 - 2014
Analitik Geometri ve Trigonometri, Lisans, 2013 - 2014
Arazi Çalışması - I, Lisans, 2013 - 2014
Geomatik Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2014 - 2015
Geomatik Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2014 - 2015
Topoğrafya, Lisans, 2013 - 2014
Analitik Geometri ve Trigonometri, Lisans, 2013 - 2014
Geomatik Müh. Giriş, Lisans, 2014 - 2015
Topoğrafya, Lisans, 2013 - 2014
Geomatik Müh. Giriş, Lisans, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Lisans, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Lisans, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Lisans, 2013 - 2014
Mühendislik Etiği, Lisans, 2013 - 2014
Topoğrafya, Lisans, 2011 - 2012
Topoğrafya, Lisans, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

Ayazlı İ. E. , Kentleşmenin Kayısı Yetiştiriciliğine Etkilerinin Kentsel Büyüme Simülasyon Modelleri İle Araştırılması: Malatya Örneği, Yüksek Lisans, F.Özal(Öğrenci), 2022
Ayazlı İ. E. , FARKLI KALİBRASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODEL DOĞRULUKLARININ ARAŞTIRILMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Yüksek Lisans, Y.YILDIRIM(Öğrenci), 2020
Ayazlı İ. E. , Kentsel büyüme simülasyon modeli kalibrasyon sonuçlarının iyileştirilmesinin araştırılması, Yüksek Lisans, D.KOTAY(Öğrenci), 2019
Ayazlı İ. E. , Mülkiyet yapısının kentsel büyümeye etkisinin simülasyon ile araştırılması, Yüksek Lisans, A.EMİR(Öğrenci), 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

SUSTAINABILITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
GEOMATIK, ESCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
SUSTAINABILITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
Geomatik, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2022
LAND USE POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
SUSTAINABILITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2022
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2022
NATURAL HAZARDS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
SUSTAINABILITY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
GEOCARTO INTERNATIONAL, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2022
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
APPLIED SCIENCES-BASEL, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
TRANSACTIONS IN GIS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2021
LAND USE POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2021
Geocarto International, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
Land Use Policy, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
International journal Of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
TRANSACTIONS IN GIS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2021
Geomatik, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2021
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
TRANSACTIONS IN GIS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
GEOCARTO INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020
LAND USE POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
TRANSACTIONS IN GIS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
LAND USE POLICY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020
HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2019
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2018
UZAL-CBS 2018, Bildiri (Özet), Eylül 2018
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2018
International Journal of Engineering and Geosciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2017
17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Bildiri (Özet), Nisan 2017
KOSGEB, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Mart 2017
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2017
UZAL-CBS 2016 Sempozyumu, Bildiri (Özet), Ekim 2016
HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2016
16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Bildiri (Özet), Mayıs 2015
MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Bildiri (Özet), Ekim 2014
HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2014
SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2014
TMMOB 4. CBS KONGRESİ, Bildiri (Özet), Kasım 2013
3DGeoInfo - 8th 3D GeoInfo Conference, Bildiri (Tam Metin), Kasım 2013
SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2012

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Türk T., AYAZLI İ. E. , 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Mayıs 2021
Türk T., Ayazlı İ. E. , 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Nisan 2019
Türk T., Ayazlı İ. E. , 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Mayıs 2017
Ayazlı İ. E. , Hastaoğlu K. Ö. , TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sivas, Türkiye, Kasım 2013
Türk T., Ayazlı İ. E. , Hastaoğlu K. Ö. , Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sivas, Türkiye, Kasım 2011
Ayazlı İ. E. , 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Nisan 2011

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

Doktora Sonrası Araştırma, Doktora Sonrası Araştırma, Technische Universitaet Berlin, Almanya, 2013 - 2013
Erasmus Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma, Technische Universitaet Berlin, Almanya, 2009 - 2010
Diğer Değişim Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma, Technische Universitaet Berlin, Almanya, 2009 - 2010

Metrikler

Davetli Konuşmalar

3 Boyutlu Kadastro, Seminer, Hitit Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2021
Ne Yapacağız Şimdi Biz?, Seminer, TMMOB HKMO İzmir Şubesi, Türkiye, Mayıs 2021
CBS Etkinliği, Seminer, TMMOB HKMO Antalya Şubesi, Türkiye, Kasım 2020

Araştırma Alanları

Arazi Yönetimi, Arsa-Arazi Yönetimi, Tapu-Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri