Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Kuzeydoğu Akdeniz’deki yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) populasyonlarının genetik yapısı

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Orta Anadolu Aphanius nardo, 1827 (Pisces: Cyprinodontidae) taksonlarının çekirdek DNA varyasyonun AFLP belirteçleri ile saptanması

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German