Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2011 - Continues Associate Professor

 • 2004 - 2011 Professor

Courses

 • Postgraduate Türk Sanat Müziğinde Makamlar - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Undergraduate Bireysel Çalgı Eğitimi II

 • Postgraduate Müzik Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Competence In Art Müzik Sanatta Yeterlilik Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - II

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - VIII

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - II

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Undergraduate Türk Müziği - VI

 • Undergraduate Anadal Eğitimi IV

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - VI

 • Undergraduate Eşlikli Çalma/Söyleme - VI

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Undergraduate Türk Müziği - VI

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - IV

 • Competence In Art Sanatta Yeterlilik Seminer Dersi

 • Competence In Art Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon II

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söylem - II

 • Undergraduate Eşlikli Çalma / Söyleme - VI

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Competence In Art Türk Müziğinde Usul I

 • Undergraduate Anadal Eğitimi - IV

 • Postgraduate Türk Sanat Müziğinde Makamlar - I

 • Undergraduate Türk Müziği - IV

 • Undergraduate Türk Müziği - II

 • Undergraduate Türk Müziği - III

 • Undergraduate Türk Müziği - IV

 • Undergraduate Müzik Bil. Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Türk Müziği - VII

 • Undergraduate Türk Müziği - VII

 • Undergraduate Türk Müziği - III

 • Competence In Art Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon I

 • Undergraduate Türk Müziği - II

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg. (TSM) IV

 • Undergraduate Türk Müziği Kuram ve Uyg. (TSM) III

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Undergraduate Türk Müziği - VI

 • Undergraduate Osmanlıca - III

 • Undergraduate Osmanlıca - I

 • Undergraduate Türk Müziği - III

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg.(TSM) IV

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Türk Müziği - V

 • Postgraduate Prozodi - II

 • Postgraduate Türk Musikisi Nazariyatı I

 • Undergraduate Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Postgraduate Prozodi I

 • Undergraduate Türk Müz. Kuram ve Uyg.(TSM) III

 • Undergraduate Türk Müziği - VI

 • Undergraduate Anadal Eğitimi VI

 • Undergraduate Anadal Eğitimi V

 • Undergraduate Türk Sanat Müziği Çalgıları

 • Undergraduate Piyano IV

 • Undergraduate Piyano - II

 • Undergraduate Türk Sanat Müziği Kuramları

 • Undergraduate Anadal Eğitimi III

 • Undergraduate Piyano - I

 • Undergraduate Anadal Eğitimi I

 • Undergraduate Müzik Tarihi II

 • Undergraduate Müzik Tarihi - II

 • Undergraduate Müzik Tarihi I

 • Undergraduate Müzik Tarihi IV

 • Undergraduate Türk Müz. Kur. ve Uyg. (TSM) IV

 • Undergraduate Müzik II

 • Undergraduate Müzik Tarihi III

 • Undergraduate Seslendirme Becerisi - II

 • Undergraduate Anadal Eğitimi II

 • Undergraduate Müzik Tarihi - I

 • Undergraduate Osmanlıca Müzik Met. Çevirisi

 • Undergraduate Müziğin Tarihsel Evreleri III

 • Undergraduate Müziğin Tarihsel Evreleri IV

 • Undergraduate Toplu Seslendirme II

 • Undergraduate Türk Yöresel Müziği II

 • Undergraduate Türk Müz. Kur. ve Uyg. (TSM) III

 • Undergraduate Geleneksel Türk Sanat Müziği II

 • Undergraduate Müzik I

 • Undergraduate Seçmeli Ders (Müzik)

 • Undergraduate Geleneksel Türk Sanat Müziği I

 • Associate Degree Seçmeli Ders (Müzik)

Advising Theses