Ögrenim Bilgisi


Doktora
2017 - 2022
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
2015 - 2017
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
2011 - 2014
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Lisans
2006 - 2011
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, 19th APPLIED CELL CULTURE AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH COURSE, ATLAS BIOTECHNOLOGIES, 2021
Sağlık ve Tıp, DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2021

Yaptığı Tezler

Doktora, ATEROSKLEROZ HASTALARINDA NKILA ARACILIĞIYLA LOX-1 GEN DÜZENLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2022
Yüksek Lisans, Kırım kongo kanamalı ateşi hastalarında hulc ve 7SL RNA ifade düzeylerinin araştırılması, 2017
Yüksek Lisans, Farklı saman çeşitlerinin mikrobiyal inokülasyon yoluylayem değerlerinin artırılması, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2015 - Devam Ediyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Tüzemen Bayyurt E. B. , Özbilüm Şahin N., Yelkuvan İ., Akın Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Oksitlenmiş Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Muamelesi ve NKILA Susturucu RNA Transfeksiyonu Sonrasında İnsan Umbilikal Ven Endotel Hücrelerinde Bazı Apoptotik Genlerin Ekspresyonunun Araştırılması, 2022 - 2023
 2. Özbilüm Şahin N., Tüzemen Bayyurt E. B. , Bakır M., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü ile Enfekte Olan Bireylerde RNA Metilasyonunda Görevli Genlerin İfade Düzeylerinin Araştırılması, 2021 - 2022
 3. Özbilüm Şahin N., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S., Bakır M., Baltacı S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Koronavirüs Hastalığında (COVID-19) İnflamatuar Süreç ile İlgili Bazı Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, 2021 - 2022
 4. Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ateroskleroz Hastalarında NKILA Aracılığıyla LOX-1 Gen Düzenlenmesinin Araştırılması, 2020 - 2022
 5. Arslan S., Bakır M., Engin A., Aydemir E. I. , Tüzemen Bayyurt E. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Uzun Kodlama Yapmayan RNA İfade Düzeylerinin Araştırılması' Konulu ve 117S146 Numaralı TÜBİTAK Projesi Bağlamında Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi, 2018 - 2019
 6. Arslan S., Bakır M., Engin A., Tüzemen Bayyurt E. B. , Eseryel N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında miR-126-3p ve miR-142-5p İfade Düzeylerinin Araştırılması, 2017 - 2018
 7. Arslan S., Tüzemen Bayyurt E. B. , Bakır M., Engin A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında HULC ve 7SL RNA İfade Düzeylerinin Araştırılması, 2016 - 2017

Ödüller

 1. Aldemir Ö., Engin A., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S., Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü, Ekmud, Kasım 2020

Burslar

Ateroskleroz hastalarında koroner arter plaklarının yeniden modellenmesinde etkili epigenetik mekanizmaların araştırılması , TÜBİTAK, 2020 - 2022
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Uzun Kodlama Yapmayan RNA İfade Düzeylerinin Araştırılması, TÜBİTAK, 2017 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Long noncoding RNA expression analysis in Crimean Congo hemorrhagic fever patients
  Arslan S., BAKIR M., TÜZEMEN BAYYURT E. B. , Aydemir E., Kinaci K., ENGİN A.
  JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, cilt.94, ss.3257-3262, 2022 (SCI-Expanded)
 2. Research on Hotair and 7SL-RNA Gene Expression Levels in Psoriasis Vulgaris
  Yazici S., Guner R., AKYOL M., Bayyurt E. B. , Arslan S.
  INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.66, sa.6, 2021 (SCI-Expanded)
 3. MicroRNA Analysis from Acute to Convalescence in Crimean Congo Hemorrhagic Fever
  Arslan S., Tüzemen Bayyurt E. B. , Engin A., Bakır M.
  Journal Of Medical Virology, ss.1-24, 2021 (SCI-Expanded)
 4. Investigation of NEAT1, IFNG-AS1, and NRIR expression in Crimean-Congo hemorrhagic fever
  Bayyurt B., Bakır M., Engin A., Oksuz C., Arslan S.
  JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 2020 (SCI-Expanded)
 5. Identification of potential microRNA markers related to Crimean-Congo hemorrhagic fever disease.
  Arslan S., Engin A., Aydemir E. I. , Sahin N., Bayyurt B., Sari I., Cosgun Y., Bakır M.
  Journal of cellular biochemistry, cilt.120, ss.15506-15517, 2019 (SCI-Expanded)
 6. HULC and 7SL RNA expression levels in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever
  Bayyurt B., Arslan S., Engin A., Bakır M.
  JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, cilt.90, ss.1822-1826, 2018 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİN YENİ EPİGENETİK BELİRTEÇLER: DAİRESEL RNA'LAR
  Özbilüm Şahin N., Yelkuvan İ., Tüzemen Bayyurt E. B.
  Black Sea Journal of Health Science, cilt.4, sa.2, ss.189-196, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. Forecasting of COVID-19 Cases and Deaths Using ARIMA Models
  Bayyurt L., Tüzemen Bayyurt E. B.
  medRxiv, ss.1-17, 2020 (Hakemsiz Dergi)
 3. Viral Enfeksiyonların Patogenezinde Uzun Kodlama Yapmayan RNA’lar
  TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ARSLAN S.
  Black Sea Publishers, 2018 (Hakemli Dergi)
 4. Effects of MPO-463G/A and -129G/A polymorphisms on coronary artery disease risk and patient survival in a Turkish population
  ARSLAN S., BERKAN Ö., Bayyurt B., BETON O., Sahin N., AYDEMİR E. I.
  Biomedical Reports, cilt.7, sa.6, ss.547-552, 2017 (ESCI)
 5. Kronik Venöz Hastalıklarda Tedaviye Yönelik Yeni Nesil Epigenetik Belirteçler Kodlama Yapmayan RNA’lar
  ARSLAN S., ÖZBİLÜM ŞAHİN N., TÜZEMEN BAYYURT E. B. , BERKAN Ö.
  Türkiye Klinikleri Cardiovasc Surg-Special Topics, 2017 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Enfekte olan Bireylerde m6A genlerinde METTL3 ve WTAP gen ekspresyonlarının araştırılması
  Özbilüm Şahin N., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan B., Bakır M.
  7. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2022
 2. COVID-19 Hastalarında N6-metiladenozin (m6A) yolağında görevli METTL3 ve METTL14 genlerinin ifade düzeylerinin araştırılması.
  Arslan B., Baltacı S., Tüzemen Bayyurt E. B. , Özbilüm Şahin N., Bakır M., Arslan S.
  7. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2022
 3. COVID-19 ile TLR9 -1486T/C ve 2458G/A polimorfizmleri arasındaki ilişkinin araştırılması
  Özbilüm Şahin N., Baltacı S., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S., Bakır M.
  KLİMİK 2022 - XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mart 2022, ss.300-301
 4. YTHDF1 and YTHDF3 gene expression in coronary artery plaque
  Arslan S., Özbilüm Şahin N., Tüzemen Bayyurt E. B. , Aşam M., Yılmaz M. B.
  10th molecular biology and biotechnology congress, Adana, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2021, ss.70
 5. Toll-like receptor 3 c.1377C/T and -7C/A polymorphisms in COVID-19 infection
  Özbilüm Şahin N., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S., Bakir M.
  6. Uluslararası Erciyes Tıp Tibbi Genetik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 Eylül 2021
 6. Kirim Kongo Kanamali Ates Hastalarinda miRNA-144 ve miRNA-1908 ifade duzeylerinin arastirilmasi
  Özlem A., Engin A., Tüzemen Bayyurt E. B. , Arslan S.
  8. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020, ss.301-302
 7. Investigation of NEAT1, IFNG-AS1 and NRIR Expression in Crimean Congo Hemorrhagic Fever
  TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ARSLAN S., BAKIR M., ENGİN A.
  The COST-DARTER Workshop ”Delivery Technologies for Nucleic Acid-based Therapeutics”, 23 - 24 Ocak 2020
 8. Long noncoding RNAs associated with fatality in crimean congo hemorrhagic fever disease
  BAKIR M., AYDEMİR E. I. , TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ENGİN A., ÖZBİLÜM ŞAHİN N., ARSLAN S.
  International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress IV, 27 - 29 Nisan 2019
 9. Long noncoding RNAs associated with fatality in crimean congo hemorrhagic fever disease
  Bakır M., Aydemir E. I. , Tüzemen Bayyurt E. B. , Engin A., Özbilüm Şahin N., Arslan S.
  International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress IV, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2019, ss.36
 10. Investigation of long noncoding RNA (lncRNA) in Crimean-Congo hemorrhagic fever
  ARSLAN S., BAKIR M., AYDEMİR E. I. , ENGİN A., TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ÖZBİLÜM ŞAHİN N.
  12th Edition of International Conference on Infectious Diseases, 22 - 23 Nisan 2019
 11. Forage Quality Analysis of Wheat and Barley Straw After Microbial Inoculation
  TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ALGUR Ö. F. , BAYYURT L.
  The International Conference of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania-Bucharest (7-9 June), 7 - 09 Haziran 2018
 12. Farklı Saman Çeşitlerinin Yem Kalitesinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi
  TÜZEMEN BAYYURT E. B. , BAYYURT L., ALGUR Ö. F.
  1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April 2018 Ankara/Turkey, 26 - 27 Nisan 2018
 13. Evaluation of miR-126-3p and miR-142-5p Expression Levels in Patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever
  Eseryel N., ARSLAN S., TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ENGİN A., BAKIR M.
  5th International Congress ofthe Molecular Biology Association of Turkey, 8 - 10 Eylül 2017
 14. Evaluation of HULC and 7SL Long Non-Coding RNA Expression Levels in Patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever
  TÜZEMEN BAYYURT E. B. , ARSLAN S., ENGİN A., BAKIR M.
  VI. International Congress of Molecular Medicine, 22 - 25 Mayıs 2017

Bilimsel Hakemlikler

black Sea journal of Health Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2019
black Sea journal of Health Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019

Metrikler

Araştırma Alanları

Tıbbi Biyoloji