Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of NEAT1, IFNG-AS1 and NRIR Expression in Crimean Congo Hemorrhagic Fever

The COST-DARTER Workshop ”Delivery Technologies for Nucleic Acid-based Therapeutics”, 23 - 24 Ocak 2020

Forage Quality Analysis of Wheat and Barley Straw After Microbial Inoculation

The International Conference of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania-Bucharest (7-9 June), 7 - 09 Haziran 2018

Farklı Saman Çeşitlerinin Yem Kalitesinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26-27 April 2018 Ankara/Turkey, 26 - 27 Nisan 2018