Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Toplam kalite yönetimi yaklaşımının işletme maliyetleri üzerine etkisi ve bir üretim işletmesinde uygulama

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Toplam kalite yönetiminin kurumsal imaj üzerine etkileri ve bir araştırma

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Yl) (Tezli)