Education Information

Education Information

  • 1988 - 1992 Undergraduate

    Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

  • 1988 - 1992 Undergraduate

    Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey