Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Bankaların ticari kredi verme davranışlarının bulanık mantık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile incelenmesi

 • 2009 Postgraduate

  Küreselleşen dünya yönetiminde yerel yönetimler bağlamında sosyal politika

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English