Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Chitotriosidase Levels in the Colostrum from Mothers of Term and Preterm Infants

BREASTFEEDING MEDICINE, vol.14, no.7, pp.487-492, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is there an association between vitamin D level and iron deficiency in children?

ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA, vol.116, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pediatric primary anaplastic ganglioglioma with malignant neuronal component.

The Turkish journal of pediatrics, vol.60, pp.102-106, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Hypernatremic Dehydration in Breastfed Term Infants: Retrospective Evaluation of 159 Cases.

Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, vol.12, no.1, pp.5-11, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ruptured Pulmonary Cystic Echinococcosis Mimicking Tuberculosis in Childhood: A Case Report

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.41, no.2, pp.126-129, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Emzirme ve kadın cinsel sağlığı

Androloji Bülteni, vol.18, no.66, pp.198-201, 2016 (Other Refereed National Journals)

Enürezis Tanısı Alan ÇocuklardaSosyodemografik Faktörlerin Değerlendirilmesi

The Journal of Kartal Training and Research Hospital, vol.24, no.2, pp.93-96, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta HemolitikStreptokok Enfeksiyonu Sıklığı

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.7, pp.13-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

NADİR GÖRÜLEN BİR SPONDİLODİSKİTİS VAKASI

ÇOCUK DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.180-183, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Hastaların Aşılanma Durumları

2. Uluslarası Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 March 2020, pp.142 Sustainable Development

Use Of Information Communication Technology By Children Aged 3-7 Years And The Factors Affecting İt

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

The effects of an education program for the parents of moderate and late preterm infants on the parents and infants

1. INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS OF SOCIAL PEDIATRICS, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018

Mothers’ Awareness About Home Accidents Who Had Children At 0-6 Ages In Sivas And Factors Affecting Home Accidents In This Age Group.

1st INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS OF SOCIAL PEDIATRICS, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018

Bir Yıl İçinde Henoch Schonlein Purpurası İle İzlenen Çocuk Hastaların Retrospektif Analizi

8. Prof. Dr. Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kayseri, Turkey, 25 - 29 April 2018

A Characteristic Rash: Erythema Multiforme

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

AN INCIDENTAL DIAGNOSIS OF MORGAGNI HERNIA

4.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 24 February 2018

An incidental Diagnosis of Morgagni Hernia

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 22 - 24 February 2018

OUR PEDIATRIC TULAREMIA CASES

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

NEONATAL CASE WITH PANHYPOPITUITARISM RELATED TOCONGENITAL ARACHNOID CYST

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

NEWBORN WITH EXTENSIVE MONGOLIAN SPOTS: A CASEREPORT

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

SPONTANIOUS PNEUMOMEDIASTENIUM AFTER SEVERECOUGHING CASE REPORT

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

FOREIGN OBJECT RECOGNIZED RANDOMLY IN THE LEG:A CASE REPORT

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017

A Severe Congenital Neutropenia Typr 4 Case (G6PC3 Mutation) Presented with Macrothrombocytes in Peripheral Smear

2. International Klaus Betke Symposium on Pediatric Hematology, MÜNCHEN, Germany, 6 - 07 March 2015

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BRUSELLOZ

4. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2005

DİABETİK ANNE BEBEKLERİ

IX. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Malatya, Turkey, 27 September - 01 October 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İhmal ve İstismar İçin Çocuğa Ait Risk Faktörleri

in: ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ, BETÜL ULUKOL, Editor, PUNTO, İstanbul, pp.3-11, 2019 Sustainable Development

ÇOCUKLARIN KAZALARDAN KORUNMASI

in: KORUYUCU SAĞLIK REHBERİ, CENGİZ YAKINCI, HABİP ALMIŞ, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.75-82, 2019

ANNE SÜTÜ İLE BESLENME

in: İLK BEŞ YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ, GÜLBİN GÖKÇAY, UFUK BEYAZOVA, Editor, NOBEL TIP, İstanbul, pp.241-253, 2017