Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

 • 2019 - 2021 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi ve Spor, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (YL), Turkey

 • 2015 - 2019 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Sports Scıence, Department Of Coach Traınıng, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Egzersiz uygulanan ratlarda enerji içeceği kullanımının karaciğer, böbrek ve iskelet kasında miyonektin ekspresyonlarının immünohistokimyasal ve elısa yöntemiyle belirlenmesi

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2019 Postgraduate

  Lasso VAR ve VARX modelleri üzerine bir uygulama

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü