Academic and Administrative Experience

Courses

 • Associate Degree Kent Plan ve İmar Uygulamaları

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Genel İletişim

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Vergi Hukuku

 • Associate Degree Vergi Uygulamaları

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Etkili ve güzel Konuşma

 • Associate Degree Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri

 • Associate Degree Yönlendirilimiş Çalışma

 • Associate Degree Etkili ve Güzel Konuşma

 • Associate Degree Etkili ve Güzel Konuşma

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Banka ve Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Etkili ve Güzel Konuşma

 • Associate Degree İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Undergraduate Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree İktisada Giriş