Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.33-57, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.33, pp.94-127, 2022 (Non-Refreed Journal)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örüntü Kavramını İşleme Sürecine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.11, no.1, pp.41-59, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin Okuryazarlık Durumları: Karma Yöntem Çalışması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.10, no.1, pp.32-59, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Meraklı Minik Dergisinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.19, no.42, pp.113-151, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Çağında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.40, pp.4253-4297, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TARİHİ, TEMELLERİ VE YAPISIYLA YENİ ZELANDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMI: TE WHÀRİKİ

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.12, no.44, pp.423-446, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of 2013 Preschool Curriculum Objectives and Indicators According to Revised Bloom’s Taxonomy

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALANBİLGİSİ ÖZ-GÜVEN ALGILANIN

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.10, pp.33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Dersine İlişkin

Journal of Turkish Studies, vol.11, pp.841, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İlk Yıllar Programı- PYP (Primary Years Programme)

in: Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşım ve Programlar, Durmuşoğlu Mine Canan, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.358-384, 2021

TE WHÀRIKI PROGRAMI

in: Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşım ve Programlar, Durmuşoğlu Mine Canan, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.388-409, 2021

Montessori Yaklaşımı

in: Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşım ve Programlar, Durmuşoğlu Mine Canan, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, Ankara, pp.54-80, 2021

Çevre Eğitimi ve Erken Çocukluk Dönemindeki Yeri

in: Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi, Taner ÇİFÇİ, Aycan BULDUR, Editor, Vize, pp.37-64, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Soru-Cevap Yaklaşımı

in: Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, Serpil Pekdoğan, Özlem Gözün Kahraman, Editor, Eğiten, Ankara, pp.113-121, 2019