Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Arkeoloji (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Lykaonia ve Isauria bölgelerinde bulunan Girlandlı Ostotekler

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Arkeoloji Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Doğu Trakya'da Roma Dönemi yolları

  Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Yl) (Tezli)