Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Termal Tesislerdeki Yiyecek İçecek Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Sivas İli Örneği

Sivas interdidpliner turizm araştırmaları dergisi (Sita), vol.5, no.5, pp.77-97, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Turizminde Dijital İletişim: JCI Akreditasyon Belgesini Almış Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma

Journal of Hospitality and Tourism Issues, vol.2, no.1, pp.74-90, 2020 (Other Refereed National Journals)

Medikal Turizmin Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Hekim Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği

Turizm Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-20, 2020 (Other Refereed National Journals)

Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Sivas Sıcak Çermik ve Yozgat Sorgun Kaplıcalarında Bir Uygulama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.37-53, 2020 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF THE URBAN IMAGE ON THE DESTINATION IMAGE IN HEALTH TOURISM: THE CASE OF SIVAS

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, pp.97-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi Palandöken Kayak Merkezi Örneği

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.12, no.1, pp.25-42, 2015 (Other Refereed National Journals)

Does Emotional Labor Influence Burnout? A Case Study for Turkey on Five Star Hotel Employees

International journal of artsand commerce, vol.3, no.3, pp.108-123, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayak Merkezlerinde Turistlerin Hizmet Kalite Algısının Belirlenmesi Palandöken Kayak Merkezinde Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, vol.6, no.6, pp.67-87, 2014 (Other Refereed National Journals)

Service Quality at Food and Beverage Operations: An Application at Erzurum Scale

International journal of science commerce and humanities, vol.1, no.4, pp.39-56, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet İşletmelerinde Rekabet Aracı Olarak Hizmet Kalitesi ve İlişki Kalitesi Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.34, pp.71-85, 2010 (Other Refereed National Journals)

Perakende Gıda Ürünlerinde Etiketin Önemi Tüketiciler Üzerindeki Etkileri ve Bir Alan Araştırması

Pazarlama Dünyası, vol.20, no.4, pp.32-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Turizmde Endüstriye Dayalı Eğitim Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.1, pp.125-132, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAYAK ALANLARININ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ:YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI KIŞ TURİZMİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019

SANAL GERÇEKLİĞİN TURİZMDE KULLANIMI VE TURİZM OKUYANÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI

1. ULUSLARARASI KIŞ TURİZMİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019

HEALTH TOURISM AND ONCOLOGY

I. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019

Sedef Hastalarının Sivas Kangal Balıklı Kaplıcası Algılarının Değerlendirilmesi

ICTEBS (3th International Congress on Tourism, Economic and Busines Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

The Meaning of Children Friendly Tourism for Children with Phenylketonuri

2. International Child-Friendly Tourism Congress, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019

Quality of apple and apricot fiber rich cookie

2.International Gastronomic Tourism Congress, 8 - 10 December 2016

The Political Stabilisation and the Development of Tourism Economy in Turkey

2nd International Congress on Economics Finance and Energy, Almaty, Kazakhstan, 16 - 18 May 2016, pp.12-13

Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Erzurum Yöresel Mutfağının İncelenmesi

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.420-426

Package Tour Perception and Destination Layalty in Cultural Tourism A Research in Urgup Turkey

4th Eurasian Silk Road Universities Convention “Investigating the Social , Culturel&Global Issues along the Silk Road, Deutschland, Germany, 1 - 03 November 2013, pp.300-327

Spor Organizasyonlarında Gönüllülük Üniversitelerarası 2011 Erzurum Kış Oyunları Örneği

I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu (Konya), Konya, Turkey, 29 September - 01 October 2011, pp.277-287

Turizm İşletmelerinin Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Rolü Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama

I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu (Konya), Konya, Turkey, 29 September - 01 October 2011, pp.434-445

Konaklama İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatmini Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama

II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 March 2011, pp.116-132

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Kartlarının Tanzimi ve Bir Uygulama

III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.705-717

Books & Book Chapters

Nesnelerin İnterneti ve Turizm 4.0

in: Dijital Turizm Sektörün Yeni Geleceği, Adullah Karaman,Kürşad Sayın, Editor, eğitim yayınevi, Konya, pp.93-103, 2019

Nesnelerin İnterneti ve Turizm 4.0

in: Dijital Turizm: Sektörün Yeni Geleceği, Abdullah Karaman, Kürşad Sayın, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.87-98, 2019

Girişimcilik ve Aile İşletmeleri

in: Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, Belkıs Özkara, Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.287-306, 2019

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

in: Türkiye’nin UNESCO Değerleri ve Turizm Potansiyeli, Abdullah Karaman, Alper Ateş, Kürşad Sayın, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.40-55, 2018

Otel İşletmelerinde Pazarlama

in: Otel İşletmeciliği, Erkan Sağlık, Abdullah Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-20, 2017

Otel İşletmelerinde Odalar Bölümü

in: Otel İşletmeciliği, Erkan Sağlık, Abdullah Karaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017

Otel İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmetleri

in: Otel İşletmeciliği, Abdullah Karaman, Kürşad Sayın, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.15-359, 2015