Scientific Activities

Artistic Activity

  • August 2016 Kurultu Antropometrik Kazısı

  • May 2016 Sivas ili ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey araştırması