Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Associate Degree

  Turkey

 • 2015 - 2019 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Department Of Nanotechnology (Interdıscıplınary), Turkey

 • 2013 - 2015 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Ankara University, Ankara Faculty Of Medıcıne, Turkey

 • 2011 - 2013 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Nano boyutlu titanyum dioksit (TiO2) tozlarının ultraviyole ışık altında yüzeyel venlere etkilerinin tavşan modelinde araştırılması

  Kütahya Dumlupinar University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Department Of Nanotechnology (Interdıscıplınary)

 • 2014 Expertise In Medicine

  Triküspid kapak cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif triküspid kapak çap ölçümlerinin erken postoperatif sonuçlar üzerine etkileri

  Ankara University, Ankara Faculty Of Medıcıne