Education Information

Education Information

  • 2016 - Continues Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

  • 2008 - 2013 Undergraduate

    Cankaya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey