Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Paleomagnetic analysis of neotectonic deformation in the Anatolian accretionary collage, Turkey

Special Paper of the Geological Society of America, vol.409, pp.417-439, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

02.03.2017 and 24.04.2018 Samsat (Adiyaman) Earthquakes and Their Importance in Regional Seismotectonics

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.62, no.2, pp.167-180, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.161-175, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Post collisional deformation of the Anatolides and motion of the Arabian indenter a paleomagnetic analysis

Donald D. Harrington Symposium on the Geology of the Aegean, IOP Conference Series, vol.2, pp.1-5, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Boğazkaya (Mecitözü-Çorum) Bölgesinin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.20, no.1, pp.14-24, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Orta Anadolu Bindirme Kuşağı nın Akdağmadeni Yavu arasındaki bölümünün stratigrafik özellikleri

C.Ü. Mühendislik fakültesi Dergisi yerbimleri Seri-A, pp.103-112, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DISTRIBUTED NEOTECTONIC DEFORMATIONS IN ANATOLIA, TURKEY OBTAINED FROM PALEOMAGNETIC ANALYSIS

Çukurova Üniversitesi jeoloji mühendisliği Bölümü, uluslararası katılımlı 40. yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2017

Tectonic, kinematic and paleomagnetic properties of the Ezinepazarı-Sungurlu Fault Zone in the southeastern part of Amasya, Turkey

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Sempozyumu, 3 - 06 May 2017

Koyulhisar heyelanının GPS yöntemiyle izlenmesi ilk 8 periyot GPS ölçüm sonuçları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014

GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Toplantısı - Doğal Afetler ve Jeodezi, Sivas, Turkey, 7 - 08 November 2013

Palaeomagnetic analysis of neotectonic rotation in the Erzincan Basin, East Turkey

GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 2010

Paleomagnetic study of the Karasu basin, southern Turkey,

Yerbilimleri Kurumu, JMO, British Council Uluslararası Katılımlı Paleomanyetizma Çalıştayı, Sivas, Turkey, 15 - 16 May 2008

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Paleomagnetic Analysis of Neotectonic Deformation in the Anatolides of Central Turkey

ınternational Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region, 15 - 17 June 2005

Determination of volcanic outcrops and structural features around the Karasu fault basin using landsat ETM imagery

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems, Ankara, Turkey, 31 August - 12 September 2003

3 Subat 2002 Çay (Afyon) depremleri

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.218-219

Books & Book Chapters

Palaeomagnetic Analysis of Neotectonics Deformation in the Anatolian accetionary collage, Turkey

in: Post Collisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia, Yıldırım Dilek, Spyros Pavlides, Editor, Geological Society of America, Boulder, CO, pp.417-439, 2006

Neotectonic deformation in Anatolia: a synthesis of palaeomagnetic evidence

in: Post Collisional Tectonics Magmatism in the Eastern Mediterranean Region, Yıldırım Dilek, Spyros Pavlides, Editor, Geological Society of America, pp.417-439, 2006