Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Lecturer

 • 2013 - 2016 Lecturer

 • 2003 - 2013 Lecturer

 • 2001 - 2003 Lecturer

  Giresun University, Şebinkarahisar Vocatıonal School

Managerial Experience

 • 2004 - 2009 Program Koordinatörü

  Sivas Cumhuriyet University, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sig.

 • 2003 - 2005 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sig.

 • 2002 - 2003 Assistant Director of Vocational School

  Giresun University, Şebinkarahisar Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2001 - 2003 Program Koordinatörü

  Giresun University, Şebinkarahisar Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs

Courses

 • Associate Degree Sigortacılık Temel Bilgileri - II

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Uluslararası Finansal Kuruluşlar

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Finansal Piyasalar ve Kurumlar

 • Associate Degree Sigortacılık Temel Bilgileri - I

 • Associate Degree Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Uygulamalı girişimcilik - II

 • Associate Degree Reasürans

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik - I

 • Undergraduate Uygulamalı girişimcilik - II

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik - I

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik - II

 • Associate Degree Mali Tablolar Analizi

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik - II

 • Associate Degree Mali Tablolar Analizi

 • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Bilgisayar Büro Programları

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Associate Degree Sigortacılık Temel Bilgileri - I

 • Undergraduate İşletme Politikası

 • Undergraduate İşletme Politikası

 • Undergraduate İşletme Politikası

 • Associate Degree Sigortacılık Temel Bilgileri - II

 • Undergraduate Temel Sigortacılık - II

 • Undergraduate Sigorta Hukuku - I

 • Undergraduate Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Undergraduate Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Associate Degree Girişimcilik - I

 • Undergraduate Ekonomi

 • Undergraduate Ekonomi

 • Associate Degree Girişimcilik - I

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Undergraduate Sigorta Pazarlaması - II

 • Undergraduate Temel Sigortacılık

 • Undergraduate Temel Sigortacılık - I

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Undergraduate Temel Sigortacılık - I

 • Undergraduate Sigorta Hukuku - II

 • Undergraduate Hayat Dışı Sigortaları - I

 • Undergraduate Hayat Dışı Sigortaları - I

 • Associate Degree Sorumluluk Sigortaları

 • Associate Degree Tarım Sigortaları

 • Associate Degree Reasürans İşlemleri

 • Associate Degree Hasar Uygulamaları

 • Associate Degree Mühendislik Sigortaları

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree Sigorta İşletmeciliği

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Yönetim ve Organizasyon

 • Associate Degree İnsan Kaynak Yönetimi

 • Associate Degree Sigortacılık

 • Associate Degree İnsan Kaynak Yönetimi

 • Associate Degree Sigorta Hukuku

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree Davranış Bilimleri

 • Associate Degree Sigorta Muhasebesi

 • Associate Degree Sigorta Pazarlama

 • Associate Degree Uluslararası Bankacılık

 • Associate Degree Kamu Maliyesi

 • Associate Degree Hasar İşlemleri

 • Associate Degree Sigorta Muhasebesi

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Associate Degree Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Sigorta İşletmeciliği

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş-II

 • Associate Degree Genel İşletme

 • Associate Degree Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Associate Degree Sigorta Pazarlama

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Associate Degree Yönetim Organizasyon

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş-I

 • Associate Degree Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi

 • Associate Degree Sigortacılığa Giriş

 • Associate Degree Bilgisayarlı Sigorta Uygulamaları

 • Associate Degree Yönetim ve Organizasyon

 • Associate Degree Muhasebe Denetimi

 • Associate Degree Maliyet Muhasebesi

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Associate Degree Sigorta Uygulamaları

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Associate Degree Finansal Yönetim

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Associate Degree Borçlar Hukuku

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Hasar İşlemleri