Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hayat Dışı Sigorta Sektöründe Kârı Etkileyen Firma İçi Faktörlerin İncelenmesi: Bulanık Hedef Programlama Örneği

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.332-355, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

EKONOMİK DALGALANMALARIN SİGORTA ŞİRKETLEİRNİN PAZAR PAYLARI VE PRİM ÜRETİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.95-101, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE KAMU, YABANCI VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİK ORANLARININ KREDİ ARZI ÜZERİNE ETKİSİ: BULANIK REGRESYON ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, vol.7, no.2, pp.139-150, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜNEKONOMİK, POLİTİK VE YASAL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, vol.6, no.1, pp.66-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.12, no.7, pp.93-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.12, pp.103-116, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOSGEB Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerlerin Girişimcilik Kararını Etkileyen Sebepler Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.113-123, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kamu, Yabancı Ve Özel Sermayeli Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranlarının Kredi Arzı Üzerine Etkisi: Bulanık Regresyon Örneği.

Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’e (TARRC), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 November 2019

The Relationship Between Firm Size And Profitability Indicators In Turkish Insurance Sector.

3nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

The Rankİng Of Turkİsh Commercİal Banks: Ahp Applİcatıon

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.168

Performance Ranking Of Turkish Commercial Banks Using TOPSIS Method Based On Ahp Weİghts

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.167

Factors Affectıng Employment In Non-Life Insurance Companies

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.166

The Effect of Bank’s Sector Share on Performance: AHP Application

International, Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.641-648

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: Bulanık Regresyon Örneği

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

The Effect of Bank’xxs Profitability on Performance: AHP Application

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.71-72

Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerine Etkileri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.71-72

Türk Sigorta Sektörünün Ekonomik, Politik ve Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.99

The Effect of Income Expenditure Ratio on Bank’xxs Performance: AHP Application

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.66

Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.104

The Effect of Bank’s Liquidity on Performance: AHP Application

Al Farabi 1st International Congress On Social Science, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.9001-915

Books & Book Chapters

Sigorta sözleşmeleri - I

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Yrd.Doç.Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.105-116, 2016

Açıklamalı Sigorta Terimleri Sözlüğü

Madımak Ofset Matbaacılık, Sivas, 2005