Education Information

Education Information

  • 2007 - 2010 Post Doctorate of Medicine

    Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2010 Post Doctorate of Medicine

    Kronik hemodiyaliz hastalarında VEGF gen polimorfizmi ve VEGF-a düzeyleri ile AV fistül fonksiyon kaybı arasındaki ilişki

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English