Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

YENİ BİR İNSANLIK DURUMU (!): COVİD-19-ÜTOPYADAN DİSTOPYAYA MI?

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.34, pp.2199-2209, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

REGIONAL AND HEGEMONIC IMAGE OF THE UNITED STATES: ANALYSIS OF TURKISH AND FOREIGN STUDENTS’ US PERCEPTION THROUGH TWO MOVIES

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.521-543, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Relationship between Political Parties-Voters in Turkey: Voter Behaviour in 24 June Elections

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.21, pp.34-55, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet in ”Kopuş” Söylemi ve Paradigması: Kurucu Anlatı ve Eski-Yeni Dikotomisi

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-45, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Devlet ve Örgütlü Yapılar: Kamusal Alanda Bir Karşılaşmanın İmkân ve Sonuçları Üzerine

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.2, pp.475-491, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Devletin Totaliterliğine İtiraz Muhafazakârlık ve Ara Kurumlar

Muhafazakâr Düşünce Dergisi, no.47, pp.159-180, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Medeniyetin İnşasında Epistemik Topluluklar Üstünlük İddiası ve Sömürü İlişkisi Antik Yunan Üzerinden Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.27-43, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Eski ve Yeni Arasında Devlet Eğitim ve Gençlik

Akademik İncelemeler Dergisi (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), vol.10, no.1, pp.291-311, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kutadgu Bilig de Siyasal İkitdarın Meşruluğu ve Devletin Tazimi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.51, pp.77-99, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türklerde Hukukun Amacı

Düşünen Siyaset Dergisi, no.29, pp.109-134, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Genç Akademisyenden Mektup Bitki ile Böcek Arası Bir Tür Asistan

Muhafazakar Düşünce, vol.12, no.35, pp.263-266, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Potestas ve Populus Arasındaki Mesafe Daralırken Auctoritas’ı Yeniden Ele Almak

Muhafazakar Düşünce Dergisi, vol.8, no.31, pp.199-222, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Benim-Bizim: Çatışmacı Sosyo-Politik Kültürümüzün Bir Değerlendirmesi

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 29 October 2017

Muhafazakâr Dilemma: Değişen Türkiye’de Değişmeyen Devlet ve Siyaset Algısı

Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 17 November 2012

Egemenlik Tartışmalarına Dair Leviathan a Geri Dönüş Mü Kaos Mu

II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 27 - 30 May 2014, pp.399

Örgütlü Hayırseverliğin İçinde Taşıdığı Gerilim ve Çelişkiler: Boş Vakit Bağlamında Bir Antik Yunan Karşılaştırması

VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 December 2010, pp.14-23

Türk Sağının Kritiği Bağlamında DP ile AKP’nin Karşılaştırmalı Analizi

10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2007

Türkiye’de Sivil Toplumculuğun Otokratik ve Demokratik Yönden Kritiği: (İHD, ADD, MAZLUMDER ve LDT Örnekleri)

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006, pp.1-2

Tarihsel Bağlamda Türkiye’de Muhalefet Kültürünün Karakteristik Yapısı

Türkiye’de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, Bolu, Turkey, 13 - 15 October 2006

Books & Book Chapters

SARIK'TAN FES'E, FES'TEN ŞAPKA'YA GÂVURLUK ASRİLİK TARTIŞMALRI YA DA MODERNLİĞİN EŞİĞİ OLARAK BİÇİM

in: TÜRK MODERNLEŞMESİ NESNELER VE SEMBOLLER, ERTUGAY, FATİH, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.17-39, 2021

HARF İNKILÂBI: DİLİN DEĞİŞİMİ, DİL(İN) DEV(İ)RİMİ-HAKİKİ TÜRK HARFLERİNDEN KÜLTÜR DEĞİŞİMİNE

in: TÜRK MODERNLEŞMESİ NESNELER VE SEMBOLELR, ERTUGAY, FATİH, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.211-235, 2021

Türkiye'de Siyasetin Dinamiklerini Analizde Anahtar Bir Kavram: Politik Kültür

in: Siyaset Bilimi Çalışmaları, Atıl Cem Çiçek,Adem Çelik, Editor, Efeakademi, İstanbul, pp.9-34, 2020

Türkiye’de Siyasetin Analizinde Anahtar Bir Kavram: Politik Kültür

in: Siyaset Bilimi Çalışmaları, Çiçek, Atıl Cem ve Çelik, Adem, Editor, Efeakdemi Yayınları, İstanbul, pp.9-34, 2020

TÜRKİYE’DE REJİM, SİSTEM ARAYIŞLARI VE TARTIŞMALARI

in: Türk Siyasi Hayatı, Şükrü Nişancı, Editor, AÜAÖF Yayınları, Erzurum, pp.283-302, 2020

19.Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Siyasal Modernleşme Süreci

in: Türk Siyasi Hayatı, Şükrü Nişancı, Editor, AÜAÖF Yayınları, Erzurum, pp.4-24, 2020

Bilim Olarak Siyaset

in: Siyaset Bilimi, Şükrü Nşancı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.4-27, 2019

Değişim İçinde Muhafazakârlığın Devlet ve Siyaset Algısı: Değişen Retorik Değişmeyen Öz

in: Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları, Demirci, Aliyar; Parlak, İsmet, Değirmenci, Nigâr, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.127-151, 2014

Siyaset

in: Siyaset Bilimi, Çetin, Halis, Editor, Orion Yayınevi, Ankara, pp.3-28, 2012

2000’li Yıllar Türkiye’sinde Değişen Değerler Ve Norm Sistemi Yönetim Anlayışı Ve Algısına Yansımaları

in: Yönetim Siyaset Sorunlar ve Yeniden Yapılanma, Koçak, Yüksel, Editor, Sfs Grup, Ankara, pp.184-206, 2011