Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2012 - Continues Research Assistant

    Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 2009 - 2012 Expert

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Kurumlar, Sağlık Bakanlığı

Courses

  • Undergraduate Psikolojik Test Uygulamaları

  • Undergraduate Aile Terapisi Kuramları

  • Undergraduate Gözlem ve Görüşme Teknikleri

  • Undergraduate Çocukluk Dönemi Psikolojik Sorunlar